• Slovensky
  • Česky
Nákup přes telefon 721 / 875 550
CALYPSO 480 SCCALYPSO 480 SC
Balení:

Skladem

CALYPSO 480 SC

*****
6 758
Insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, postřik na stromy k ochraně proti škůdcům jabloní, třešní, višní, slivoní, zeleniny, dále k hubení škůdců jahodníku, rybízu okrasných rostlin, řepky a brambor. Slouží jako jarní postřik ovocných stromů

Charakteristika produktu

Insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, postřik na stromy  k ochraně proti škůdcům jabloní, třešní, višní, slivoní, zeleniny,  dále k hubení škůdců jahodníku, rybízu okrasných rostlin, řepky a brambor. Slouží jakojarní postřik ovocných stromů.

Účinná látka

Thiacloprid [thiakloprid] - 480 g 

Působení

Calypso 480 SC obsahuje účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů. Působí jako kontaktní a požerový jed, má vynikající systémové vlastnosti a nový způsob účinku spočívající v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu. Mechanizmus je obdobný jako u acetylcholinesterásy, avšak thiacloprid je pouze pomalu inaktivován. Jeho trvalé působení vede k celkové disfunkci nervového systému a následně k usmrcení zasaženého cílového organizmů.

Doporučení

Jádroviny
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum)
Aplikace proti dospělcům se provádí dle signalizace, obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella)
Aplikace dle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít ihned po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat na začátku líhnutí larev. Dávka 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodné především proti 2. generaci škůdce.

Pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea)
Aplikace se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení jabloní, tj. v době opadu korunních plátků.

Peckoviny
Vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi)
Aplikace se provádí podle signalizace. Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd (Kordia, atp.) je třeba ošetření po 12 až 14 dnech zopakovat.

Obaleč švestkový (Cydia funebrana)
Aplikace se provádí podle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat na začátku líhnutí larev. Dávka 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodná především proti 2. generaci škůdce.

Pilatka švestková (Hoplocampa minuta), Pilatka žlutá (Hoplocampa flava)
Aplikace dle signalizace, obvykle na konci kvetení slivoní, tj. v době opadu korunních plátků.

Jádroviny a peckoviny
Mšice
Aplikace se provádí obvykle při prvním objevení kolonií mšic. Při silném tlaku škůdce je vhodné použít vyšší dávku přípravku, která umožňuje rychlejší nástup účinnosti a delší reziduální působení.

Brambory
Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata)
Aplikace se provádí v době maxima líhnutí larev, tj. obvykle při převažujícím výskytu larválních stadií L1 až L3.
Přípravek velice dobře působí na mšice.

Přípravek Calypso 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace. 
Aplikace přípravku se provádí běžnými pozemními postřikovači anebo rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování podle návodu k použití. 
Doporučené množství postřikové kapaliny: ovocné plodiny 300–1000 l/ha, brambor 300–500 l/ha.

Řepka olejka

Vzhledem k vynikajícím insekticidním vlastnostem a toleranci vůči včelám je přípravek velmi vhodný pro použití proti řadě škůdců v řepce olejce a hořčici bílé.
Krytonosec čtyřzubý (Ceuthorhynchus pallidactylus), Krytonosec řepkový (Ceuthorhynchus napi)
Aplikace se provádí podle signalizace, nejlépe před začátkem kladení vajíček. Dávka 0,15–0,2 l/ha.

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus)
Aplikace se provádí podle signalizace k ochraně poupat řepky. Zvláště vhodná je aplikace v době prosvítání prvních poupat. Dávka 0,1–0,15 l/ha.

Krytonosec šešulový (Ceuthorhynchus obstrictus), Bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae)

Aplikace se provádí podle signalizace v době maximálního náletu škůdců. Dávka 0,15–0,2 l/ha.

Velkou předností insekticidu Calypso je jeho výborná účinnost i za vysokých teplot a při slunečním svitu. Calypso 480 SC lze použít maximálně 2× v průběhu vegetace. Pro zvýšení razance účinku je možné použít také kombinaci Calypso 480 SC s insekticidem Decis.
 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor Mandelinka bramborová    21  0,1 l        
Broskvoň Mšice    14  0,1-0,2 l        
Celer Mšice    14  0,2 l       max. 2×, pouze celer bulvový, minor. reg. ZÚ ČR 
Hořčice Blýskáček řepkový    AT  0,1-0,15 l     40-80 l   
Hořčice Krytonosec čtyřzubý    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Hořčice Krytonosec řepkový    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Hořčice Krytonosec šešulový    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Hořčice Bejlomorka kapustová    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Hrušeň Mšice    14  0,15-0,2 l        
Jabloň Květopas jabloňový    14  0,2 l        
Jabloň Zobonoska ovocná  podle signalizace  14  0,25 l       max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Jabloň Mšice    14  0,15-0,2 l        
Jabloň Podkopníček ovocný  podle signalizace  14  0,25 l       max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Jabloň Obaleč jablečný    14  0,2-0,25 l        
Jabloň Podkopníček spirálový  podle signalizace  14  0,25 l       max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Jabloň Pilatka jablečná    14  0,2-0,25 l        
Jahodník Květopas jahodníkový  podle signalizace  0,25 l   1500–2000 l    max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Jahodník Mšice  podle signalizace  0,25 l   1500–2000 l    max. 2×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Kapusta Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Kedluben Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Květák Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Meruňka Mšice    14  0,1-0,2 l        
Mrkev Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Okurka Mšice    0,2-0,4 l       max. 2×, pouze okurka skleníková, minor. reg. ZÚ ČR 
Rybíz černý Mšice  podle signalizace  21  0,2 l   400–1000   max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Rybíz černý Pilatka rybízová  podle signalizace  21  0,2 l   400–1000   max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Rybíz červený Mšice  podle signalizace  21  0,2 l   400–1000   max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Rybíz červený Pilatka rybízová  podle signalizace  21  0,2 l   400–1000   max. 1×, minor. reg. VŠUO Holovousy 
Ředkvička Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový    AT  0,1-0,15 l     40-80 l   
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový    AT  0,15-0,2 l     40-80 l   
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový    AT  0,1-0,15 l     40-80 l   
Salát Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Slivoň Pilatka žlutá    14  0,2-0,25 l        
Slivoň Mšice    14  0,1-0,2 l        
Slivoň Obaleč švestkový    14  0,2-0,25 l        
Slivoň Pilatka švestková    14  0,2-0,25 l        
Třešeň Mšice    14  0,1-0,2 l        
Třešeň Vrtule třešňová     14  0,2 l        
Višeň Mšice    14  0,1-0,2 l        
Višeň Vrtule třešňová     14  0,2 l        
Zelí Mšice    0,2 l       max. 2×, minor. reg. ZÚ ČR 
Příbuzné produkty
*****
Akcia
CAREO GRANULÁT
CAREO (2v1) granulát je kombinovaný insekticidní a hnojivý půdní prostředek proti škůdcům, který chrání pokojové i balkónové květiny před škodlivým savým a žravým hmyzem (mšice ,háďátka, třásněnky, červce, molice, smutnice) a zároveň slouží jako vydatné hnojivo podporující růst a kvetení. Účinná látka se vstřebává kořenovým systémem.
Balení:
*****
MOSPILAN 20 SP rozprašovač
Postřikový systémově působící insekticid v rozprašovači určen ý k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem - mšici chmelové, mandelinky bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců.
Balení:
*****
Novinka
ORTUS 5 EC
Selektivní kontaktní akaricid ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně ovocných dřevin proti sviluškám (Tetranynchidae) a k ochraně chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch).
Balení:
*****
NURELLE D
Postřik proti škůdcům ve formě emulgovatelného koncentrátu určený pro postřik savých a žravých škůdců v bramborách,řepce, hrachu, obilovinách, cukrovce a máku.
Balení:
*****
CAREO KONCENTRÁT
CAREO je koncentrovaný insekticidní prostředek proti škůdcům, který chrání pokojové i balkónové květiny před škodlivým savým a žravým hmyzem (mšice ,háďátka, třásněnky, červce, molice, smutnice).
Balení:
*****
Novinka
NISSORUN 10WP
Přípravek proti sviluškám se širokým spektrem použití.
Balení:
Doprava zdarma
BISCAYA 240 OD
Insekticidní přípravek ve formě olejové disperze proti škůdcům bramboru, hořčice, hráchu setého, kukuřice, řepky olejky, slunečnice roční a vojtěšky.
Balení:
*****
ACTARA 25 WG
Specialista na mandelinku bramborovou. Insekticid, postřik proti škůdcům ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení mandelinky bramborové a mšic v bramboru a mandelinky bramborové v rajčeti.
Balení:
LEVNÉ POSTŘIKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@levnepostriky.cz | tel.: +420 721 / 875 550
Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.
Katalog chorob a škůdců
Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.