721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Decis EW 50Decis EW 50

Decis EW 50

Insekticid typu emulze olej ve vodě k hubení škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách, postřik na stromy-ovocné dřeviny, likvidace škůdců na révě vinné, vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců jehličnanů-lesnictví.

z 9 132 Kč
 ks

Na objednávku

Charakteristika produktu

Insekticid typu emulze olej ve vodě k hubení škůdců na řepce olejné a hořčici, bramborách, obilninách,  postřik na stromy-ovocné dřeviny,  likvidace škůdců na révě vinné, vojtěšce, luskovinách, zelenině, okrasných rostlinách a škůdců jehličnanů-lesnictv

Účinná látka

Deltamethrín 50g/l

Působení

Decis Mega je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a s částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Velmi dobře účinkuje i při nízkých teplotách. Nedoporučujeme aplikace při teplotách překračujících 23 °C.

Doporučení

Řepka olejka, hořčice

 • Proti pilatce řepkové se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ošetřuje se zpravidla od vzejití do konce října.
 • Proti dřepčíkům se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha.
 • Proti blýskáčku řepkovému se ošetřuje v dávce 0,125–0,15 l/ha. Prvé ošetření proti blýskáčku řepkovému se provádí při začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké, přičemž jsou současně hubeni i krytonosci. Dále se ošetřuje v období od prosvítání prvých poupat na okrajích květenství až do zakvétání. Přípravek účinkuje i při nízkých teplotách.
 • Proti krytonosci řepkovému a čtyřzubému se Decis MEGA používá v dávce 0,15 l/ha. Ošetřuje se zpravidla koncem března a počátkem dubna, dříve než samičky vykladou vajíčka.
 • Proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové se Decis MEGA používá v dávce 0,125–0,15 l/ha. Ošetřuje se od fáze žlutého poupěte do konce plného květu.
 •  
 • V řepce a hořčici lze přípravek použít pozemně i letecky. Lze použít v kombinaci s fungicidy, graminicidy, herbicidy, CCC, DAM 390, Wuxal. Směs insekticid + DAM 390 je jedovatá pro včely.


Brambory a rajčata

 • Proti mandelince bramborové se ošetřují v dávce 0,1 l/ha, ochranná lhůta je 14 dní. Ošetřuje se v době maxima líhnutí larev, zpravidla v době, kdy první vylíhlé larvy dosáhnou nejvýše 2.–3. vývojového stupně. Neošetřovat při vysokých teplotách (nad 23 °C). V opačném případě doporučujeme přípravek aplikovat pozdě večer či v ranních hodinách. Přípravek lze použít pozemně i letecky.
 • Při hubení mšic a vektorů viróz odpovídá kombinace 0,15–0,18 l/ha Decis MEGA + 0,4–0,48 kg/ha Pirimor 25 WG dříve registrovanému a používanému insekticidu Best v dávce 1–1,2 l/ha. 


Obilniny

 • Proti bejlomorce sedlové se Decis MEGA používá v dávce 0,1 l/ha. Ošetřuje se podle signalizace v době maximálního letu bejlomorky.
 • Proti kohoutkům se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ošetřuje se v průběhu líhnutí larev.
 • Proti mšicím se ošetřuje v dávce 0,125 l/ha, nejpozději koncem květu.
 • Proti vrtalkám (Agromysidae) se obilniny ošetřují při výskytu prvých min (zpravidla během odnožování až do metání) v dávce 0,1–0,15 l/ha.
 • Proti původcům virové zakrslosti ozimého ječmene a pšenice doporučujeme 2 aplikace v dávce 0,15 l/ha v době zjištění prvních výskytů.


Oves (na osivo a ke krmení)

 • Proti bzunce ječné se ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha. Poprvé ve fázi 2–3 listů a opakuje se do 7 dní po vymetání hlavního stébla. Přípravek lze použít pozemně i letecky.


Kukuřice na zrno

 • Proti zavíječi kukuřičnému se ošetřuje v dávce 0,2–0,25 l/ha. Ošetření v době maximálního letu imág a opakuje se za 7–10 dní. Přípravek lze použít pozemně i letecky.


Ovocné dřeviny

 • Ošetřují se proti savým a žravým škůdcům v koncentraci 0,01 %. Ochranná lhůta je 28 dní. Přípravek hubí květopase jabloňového, pilatky, podkopníčky, obaleče, píďalky, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců.
 • Třešně se proti vrtuli třešňové ošetřují přípravkem o koncentraci 0,02–0,025 %. Ochranná lhůta je 28 dní. Ošetření podle signalizace nebo na začátku líhnutí larev, opakuje se 1–2× po cca 8 dnech.
 • Jabloně se proti obaleči jablečnému ošetřují podle signalizace přípravkem o koncentraci 0,02 %. Ochranná lhůta je 28 dní.
 • Vinná réva se ošetřuje při začátku líhnutí housenek obalečů v dávce 0,2–0,25 l/ha. Housenky 1. generace se zpravidla líhnou ve II. polovině května, housenky 2. generace ve II. polovině července.
 • Aplikuje se buď ve formě klasického postřiku při použití 600–2000 l postřikové kapaliny nebo ve formě rosení. Při rosení se Decis EW 50 aplikuje traktorovými rosiči v dávce 300–1000 l při projíždění každým meziřadím. Proud vzduchu s kapičkami insekticidu se směřuje především do zóny květenství vinné révy. Pro leteckou aplikaci se doporučuje zařízení na vrtulnících. Ochranná lhůta je 21 dní.
 • Nedoporučujeme použít ve vinicích s etablovanou populací Typhlodromus pyri. Decis MEGA je možné použít proti škůdcům poškozujícím rašící očka révy vinné, kdy v termínu do objevování se zelených špiček z vlnky nebývá populace dravého roztoče po zimním období etablována.


Čočka

 • Proti plodomorce čočkové se ošetřuje v dávce 0,1 l/ha. Poprvé při objevení se 3. patra květních poupat, podruhé po 14 dnech. Přípravek lze použít pozemně i letecky.


Bob na zrno

 • Proti mšicím a třásněnkám se ošetřuje v dávce 0,1 l/ha. Proti třásněnkám se aplikuje na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Přípravek lze použít pozemně i letecky.


Hrách

 • Ošetřuje se proti mšicím a třásněnkám v dávce 0,1 l/ha. Proti třásněnkám se aplikuje na počátku květu, proti mšicím při výskytu. Přípravek lze použít pozemně i letecky. Ošetřený hrách nesmí být zkrmován. Ochranná lhůta: 7 dní.

Len

 • Proti dřepčíkům ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha. Aplikace se provádí od vzejití do fáze stromečku. Přípravek lze použít pozemně i letecky.


Vojtěška - semenné porosty

 • Proti klopuškám se Decis používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ošetřuje se podle signalizace v období od začátku do maxima tvorby květních poupat, nejpozději před začátkem květu a při dokvétání.
 • Proti listopasům se Decis aplikuje v dávce 0,2–0,25 l/ha. Ošetřují se vzcházející porosty do fáze prvního trojlístku.
 • Proti třásněnkám se Decis aplikuje v dávce 0,1–0,15 l/ha; ošetřuje se před květem.


Jahodník

 • Proti květopasu jahodníkovému se ošetřuje v dávce 0,15 l/ha. Decis MEGA se aplikuje za použití 600 l kapaliny/ha před květem. Je vhodné využívat horní hranice pracovního tlaku doporučené výrobcem použitých trysek.


Brukvovitá zelenina, ředkvička

 • Proti dřepčíkům se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha (0,025 %) těsně po vzejití nebo výsadbě.
 • Proti housenkám různých motýlů a můr se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha. Ochranná lhůta je 7 dní.
 • Semenné porosty se proti pilatce řepkové a krytonoscům ošetřují rovněž v dávce 0,1–0,15 l/ha, proti blýskáčku řepkovému v dávce 0,1–0,15 l/ha.


Mrkev, petržel, pastyňák, kmín, fenykl a kopr (množitelské porosty)

 • Ošetřují se v době výskytu housenek proti makadlovce kmínové, obalečům a klopuškám v dávce 0,1 l/ha.


Cibule a pór

 • Ošetřují se proti vrtalce pórové v době hromadného rojení imág až do začátku líhnutí larev v dávce 0,15 l/ha. Ochranná lhůta je 10 dní.


Trávy na semeno

 • Proti klopuškám se ošetřují zpravidla během sloupkování v dávce 0,1–0,15 l/ha. Přípravek lze použít pozemně i letecky.


Okrasné rostliny

 • Proti savým a žravým škůdcům (svilušky nehubí) se ošetřují v koncentraci 0,01–0,015 %. Dávka vody se volí v závislosti na druhu a vzrůstu kultury. Před vlastním provozním ošetřením okrasných rostlin se doporučuje předem ověřit jejich citlivost k přípravku v daných místních podmínkách. Ochranná lhůta 3 dny.


Jírovec maďal

 • Proti klíněnce jírovcové se ošetřuje v době hromadného kladení vajíček škůdce až do začátku líhnutí larev v koncentraci 0,012 %. Aplikaci je třeba předem oznámit OHS a ošetřené stromy po dobu 7 dní viditelně označit: Pozor! Ošetřeno chemickým přípravkem, nedotýkejte se kůry stromů!


Lesnictví

 • K hubení housenek a housenic žravého hmyzu (obaleče modřínového, pilatek, píďalek, obalečů, ploskohřbetky, bekyně velkohlavé) používáme pro leteckou aplikaci Decis MEGA v 0,1–0,15% koncentraci (tzn. 100–150 ml přípravku ve 100 litrech na 1 ha). Pro pozemní aplikaci je množství přípravku na 1 ha stejné, množství jíchy se zvyšuje na 200 až 300 litrů.
 • Při zásazích proti kůrovcům používáme:
  • 0,25% koncentraci jako preventivní postřik v dávce 5–8 l jíchy na m3 dřeva
  • 0,5–0,75% koncentraci při asanaci v dávce 5–8 l jíchy na m3 dřeva
  • 0,5–0,75% koncentraci při přípravě otrávených lapáků.
 • Pro ochranu jehličnatých sazenic před žírem klikoroha borového používáme 0,25% vodní jíchy pro kurativní postřik. Přímá ochrana se provádí máčením sazenic v 2% vodní jíše, obalované sazenice bočním postřikem 1% jíchy.
 • Borovice se proti hřebenuli ošetřuje v dávce 0,1–0,15 l/ha.
 • Proti volně žijícím broukům a motýlům a jejich larvám se Decis MEGA používá v dávce 0,1–0,15 l/ha.
 • Přípravek lze použít pozemně i letecky.
 • Ochranná lhůta v lesnictví je 28 dní.

Návod k použití

 • Výši dávky přípravku z uvedeného rozmezí volíme podle předpokládaného výskytu škůdce. 
 • Aplikační dávka vody (pokud není uvedeno jinak): 
 • 200 – 600 l/ha pro polní plodiny včetně zeleniny 
 • 200 – 1000 l/ha pro ovocné dřeviny 
 • 50 – 400 l/ha pro lesní dřeviny 

Dávkování postřikové kapaliny

 • Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala. Použití přípravku v systémech biologické ochrany není možné. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (cypermethrin, alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, etofenprox, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku. Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením běžnými pozemními, pojízdnými, ručními nebo zádovými aplikátory, máčením sazenic (v lesnictví).
 • Aplikaci přípravku DECIS MEGA při ošetřování jírovce maďalu ve veřejně přístupných parcích a ulicích je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu). 
 • Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (po dobu 7 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se stromů. 
 • Po dobu 7 dní po ošetření se doporučuje zamezit pohybu psů na ošetřené ploše. 
 • Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • třešně, višně / Škodlivý činitel: vrtule třešňové / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 2,5 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 dní / Povolené kombinace a poznámky: Proti vrtuli třešňové ošetřujte podle signalizace, proti image asi týden po začátku výletu škůdce.
 • jabloně / Škodlivý činitel: Obaleč jablečný / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 2 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 dní / Povolené kombinace a poznámky: Proti obaleči jablečnému ošetřujte podle signalizace, tj asi týden po vrcholu náletu motýlů do feromonových lapačů.
 • jahody / Škodlivý činitel: květopasu jahodová / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 1,5 ml / Čekací lhůta ve dnech: AT / Povolené kombinace a poznámky: Proti květopasu jahodové použijte 20l aplikačního roztoku na 100 m2 a vysoký tlak. Aplikujte před květem.
 • Zelná zelenina / Škodlivý činitel: bělásek zelný, můra zelná, dřepčíci, pilatka řepková / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 3 ml / Čekací lhůta ve dnech: 7 / Povolené kombinace a poznámky: Proti dřepčík aplikujte přípravek těsně po vzejití nebo výsadbě. Proti pilatce řepkové v čase výskytu. Proti housenkám různých motýlů na začátku líhnutí larev + smáčedlo Aplikujte před květem.
 • ovocné dřeviny / Škodlivý činitel: Čičava a žravé škůdci / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 2 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 / Povolené kombinace a poznámky: Ošetřujte proti Čičava a žravým škůdcům. Přípravek působí na květopasu Jablonové, pilatky, podkopáčika, obalovací, housenky různých motýlů, mšice a řadu dalších škůdců.
 • rajčata / Škodlivý činitel: Mandelinka bramborová / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 3 ml / Čekací lhůta ve dnech: 14 / Povolené kombinace a poznámky: v oblastech, kde se zjistí slabší účinek pyrethroidů na mandelinku bramborovou je nutné takové přípravky alespoň 1 rok z používání vynechat
 • révu / Škodlivý činitel: potahová / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 2,5 ml / Čekací lhůta ve dnech: 21 / Povolené kombinace a poznámky: podle signalizace (viz. jabloň). Ošetřujte při začátku líhnutí housenek obalečů. Housenky první generace se obvykle líhnou v druhé polovině května, housenky druhé generace v druhé polovině července.
 • brambory / Škodlivý činitel: Mandelinka bramborová / Koncentrace v%: / Dávka do 10L vody / na 100m2: 3 ml / Čekací lhůta ve dnech: 14 / Povolené kombinace a poznámky: v oblastech, kde se zjistí slabší účinek pyrethroidů na mandelinku bramborovou je nutné takové přípravky alespoň 1 rok z používání vynechat

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Přípravek v 5 L balení je určen pro profesionální uživatele. Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek v 5 L balení určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti ! Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti