721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Mospilan 20 spMospilan 20 sp
Mospilan 20 spMospilan 20 sp
*****

Mospilan 20 sp

Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku určen ý k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem.

z 54 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku určen ý k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem - mšici chmelové, mandelinky bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců. Mospilan 20 SP je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí jako neurotoxikant, tzn.blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. Mospilan 20 SP je velmi flexibilní k vyšší teplotě během aplikace, v rostlině je rozváděn akropetálně (vzhůru, do nově narůstajících listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům. Pro lepší penetraci do porostu je doporučováno dle podmínek a plodiny použití se smáčedly (zeleniny, luskoviny).

Účinná látka

Acetamiprid - 20 % 

Spektrum účinnosti

 • Řepka olejná Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens), blýskáček řepkový (Meligethes aeneus), krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae), dřepčík černý/černonohý (Phyllotreta atra/nigripes), krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma), osenice polní (Agrotis segetum), pilatka řepková (Athalia rosae).
 • Jádroviny Mšice jabloňová/jitrocelová (Aphis pomi/Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), obaleč jablečný (Cydia pomonella), pilatka jablečná (Haplocampa testudinea), zobonoska jablečná/ovocná (Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus), květopas jabloňový (Anthonomus pomorum).
 • Peckoviny Pilatka švestková/žlutá (Haplocampa minuta/flava), vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi).
 • Brambory Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice řešetláková (Aphis nasturtii).
 • Obiloviny Kyjatka osenní (Sibion avenae), kyjatka travní (Metopolophium dirhodum), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi).
 • Kukuřice Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubialis).
 • Slunečnice Mšice střemchová (Rhopalosiphon padi).
 • Cukrovka Mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice maková (Aphis fabae), dřepčík rdesnový/řepný (Chaetocnema concinna/tibialis).
 • Luskoviny Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), mšice maková (Aphis fabae), mšice broskvoňová (Myzus persicae), třásněnka hrachová (Kakothrips robustus).
 • Chmel Mšice chmelová (Phorodon humuli).
 • Zeleniny Mšice zelná (Brevicoryne brassicae), bělásek zelný/řepový/řepkový (Pieris brassicae/rapae/ napi), květilka zelná/cibulová/řepná (Delia radicum/antiqua/Pegomya betae), třásněnka zahradní/ západn(Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis), molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), mšice broskvoňová/mšice bavlníková (Myzus persicae/Aphis gossypii).
 • Okrasné rostliny Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), mšice broskvoňová/bavlníková (Myzus persicae/ Aphis gossypii), třásněnka zahradní/západní (Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis), puklice švestková (Eulecania corni), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum).

Návod k použití

Řepka olejná - jarní aplikace
Doporučený termín aplikace proti stonkovým krytonoscům je jako tzv. 2. postřik kolem pol.dubna nebo jako 1. postřik v případě, že z nějakých důvodů (mokro, vítr, čas) nebyl uskutečněn 3-5 dnů po náletu před kladením vájíček (od pol. do konce března). Dávka 120g/ha. Lze mísit s DAM 390, herbicidy, fungicidy, list. hnojivy, růst. regulátory. Tato aplikace je vynikající zejména na mladé vylíhlé larvy (zkrácení požerového kanálku), kde se plně projeví systémový účinek přípravku, navíc tato aplikace vzhledem k 2-3 týdennímu reziduálnímu efektu zasáhne i první nálety blýskáčka řepkového event. šešulových škůdců.

 • Blýskáček řepkový Doporučená aplikace podle signalizace od základu květenství řepky do fáze BBCH 59-60 (větve 1. řádu/poč.kvetení). Doporučená dávka je 80-120g/ha podle tlaku škůdce a dalších uvažovaných insekticidních aplikací v porostu. Obecně vyšší dávka má delší reziduální účinek a nepatrně rychlejší počáteční působení. Přípravek má poněkud pomalejší nástup účinnosti 1.-3. den po aplikaci, od 5.-7.dne se plně projevuje systémový účinek. Vyšší dávka opět výrazněji ovlivní vliv na šešulové škůdce, zejména krytonosce šešulového, který napadá porosty téměř současně s blýskáčkem.
 • Šešuloví škůdci Doporučení optimálního termínu aplikace závisí na mnoha faktorech. Proti krytonosci šešulovému, který může být v porostu již před květem, postačuje provedený zásah proti blýskáčku. Při masivním výskytu převládajícím nad blýskáčkem nutno aplikovat samostatně v dávce 120g/ha.
 • Bejlomorka kapustová Doporučená aplikace zejména v rámci minimální technologie zpracování půdy je od fáze žlutého poupěte do konce plného květu, preferenčně pak v období plného květu. Doporučená dávka je 120-200g/ha podle tlaku škůdce, vyšší dávka prodlužuje reziduální účinek, zvětšuje účinek na larvy bejlomorky v šešulích; pro urychlení účinku lze doporučit TM Mospilan 20 SP 120g/ha + pyretroid v pol.- plné dávce. Sólo aplikace i TM jsou relativně neškodné pro včely. Tyto aplikace je možno výhodně — po vyzkoušení - kombinovat s ošetřením proti hlízence (např. Mospilan + Decis/Karate+Horizon 250EW).

Řepka olejná — podzimní aplikace
Bylo-li použito insekticidně mořené osivo řepky, pak v případě teplého a suchého počasí nutno ošetřit vcházející porosty 3-5 týdnů po zasetí proti dřepčíkům. Doporučená dávka je 120g/ha a má cca 2-3 týdenní reziduální účinnost. V případě nemořeného osiva a vhodných klimatických podmínek je zapotřebí ošetřit veškeré porosty velmi rychle v období 1-2 dnů po náletu škůdce dávkou 120g/ha. Přípravek lze ve stejné dávce použít proti osenici (výhoda systémového účinku v příp. že nejsou přímo zasaženy housenky aktivní ve večerních hodinách) a proti pilatce (pol.září - zámraz) při prvních výskytech.

Jádroviny
Proti květopasu jabloňovému se doporučuje vyšší dávka 250g/ha na základě zjištěného počtu brouků po oklepu větví podle sumy teplot, možný termín ošetření je od rašení do fáze růž. poupě (BBCH 51-59, nejoptimálněji v BBCH 54 myší ouško), vždy do počátku květu. Proti mšicím se doporučuje dávka 120g/ha před květem, optimálně v BBCH 56-57zelené/růžové poupě. Lze kombinovat s ošetřením proti květopasi. V případě vlnatky krvavé postačuje 120g/ha pro jarní postřik, kdy nymfy vylézají do korun, pro pozdější postřik během vegetace dávku zvýšit na 150-200g/ha + kvalitní pokrytí porostu.
Obaleč jablečný
Doporučený termín ochrany je v dávce 250g/ha po vrcholu letové vlny škůdce, vždy do období počátku líhnutí larev. Optimálně fáze vajíčka červený prstenec - černá hlavička.
Pilatky
Aplikace přípravku obecně po opadu květních plátků dle zjištěného počtu vajíček nakladených na mladé plůdky. Nejoptimálnější termín v dávce 120g/ha je při zjištění dvou červených skvrnek (oček zárodku) u poloviny hodnocených vajíček. Za 1-2 dny po dosažení černých oček se larva zavrtává do plodů a poté se doporučuje dávka 250g/ha nebo hloubkově působící přípravek.
Zobonosky
Doporučená dávka je 250g/ha.Lze kombinovat s ošetřením proti obaleči jablečnému nebo pilatkám. Při nižším tlaku zobonosek postačuje 1 ošetření (lépe proti pilatce, lze i obaleč), při vyšším tlaku zobonosek lze využít 2 aplikací proti pilatce (1. proti pilatce, 2. za 7-10dní proti zobonosce) nebo kombinace cíleného zásahu proti obaleči + organofosfát před odkvětem/po odkvětu.

Peckoviny
Ošetření proti dospělcům vrtule třešňové v dávce 250g/ha se doporučuje provádět podle signalizace kontrolou dospělců na žlutých lepových deskách, proti mladým larvám v době max. nakladení vajíček. Při větším tlaku škůdce a u pozdnějších odrůd se doporučuje postřik ve stejné dávce po 10-14 dnech opakovat. Proti pilatce švestkové se doporučuje dávka 120g/ha na konci kvetení slivoní, v době opadu korunních plátků.

Brambory
Doporučená dávka vody je 400-600l/ha. Na mandelinku bramborovou je doporučená dávka 60-80g/ha podle tlaku škůdce. Přípravek je vysoce účinný na nejvíce škodlivé larvy III. a IV.instaru L3/L4, současně účinkuje na brouky. V teplejších a nižších polohách s možností 2 (3) generací škůdce za rok je výhodnější vyšší dávka 80g/ha, kdy se současně prodlužuje reziduální účinek na cca 3 týdny. Ve vyšší dávce 100-120g/ha lze použít v množitelských porostech proti přenašečům viróz, mšici broskvoňové a řešetlákové. Výhodou je systémové působení v nově narostlých částech, reziduální působení 2 - 3 týdny podle podmínek, možnost kombinací s fungicidy proti plísni, selektivita vůči přirozeným nepřátelům obou skupin (denivky, střevlíci, slunéčka, pavoukovití aj.), využití při vyšších teplotách nad 25°C.

Obilniny
Proti listovým mšicím je doporučen postřik v dávce 120g/ha (v době kvetení u pšenice ozimé, v průběhu sloupkování u ječmene jarního) zejména za suchého a teplého počasí. Ochrana klasů v dávce 120g/ha v době od konce kvetení do začátku tvorby obilky. Flexibilní použití dle tlaku mšic — okraje, celoplošně, opakovaně.

Kukuřice
Proti zavíječi kukuřičnému se doporučuje u porostů na zrno dávka 150g/ha v období maximálního náletu dospělců (červen), kdy je přípravek účinný na mladé líhnoucí se larvy, které se prohryzávají do stébel a palic.

Slunečnice
Proti mšici střemchové se doporučuje aplikace v dávce 100-120g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů (5% napadení), při sekundárních výskytech (červen) při napadení 15-20% rostlin ve stejné dávce 100-120g/ha.

Cukrovka
Proti mšicím se doporučuje aplikace v dávce 100-120g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů (5% napadení), při sekundárních výskytech (červen) při napadení 15-20% rostlin ve stejné dávce 100-120g/ha. Přípravek je vysoce účinný proti dřepčíkům v dávce 120g/ha ve fázi děložních lístků vzcházející cukrovky (do 2 pravých listů), zejména v sušších a teplejších podmínkách.

Luskoviny
Proti kyjatce hrachové se doporučuje dávka 120g/ha flexibilně během vegetačního období dle zjištěného výskytu 3-5 mšic/rostlina. Proti mšicím lze u semenných porostů luskovin použít v sušších a teplejších podmínkách přípravek v dávce 120 g/ha pro omezení přenosu viróz. Do začátku květu lze použít přípravek (zejména u množitelských porostů, za sucha a tepla) proti třásněnce hrachové ve vyšší dávce 200g/ha. Vzhledem k tvorbě voskového povlaku na listech hrachu doporučujeme použít smáčedlo (Silwet L 77 — 0,1 — 0,15 l, Sampi 0,6 l).

Mák
Lze využít ošetření proti mšici makové v dávce 120g/ha v období po sekundárním přeletu při napadení 5% a více rostlin na pozemku. Hodnocení by mělo zahrnovat 5 x 20 rostlin. Významné škody může způsobit krytonosec makovicový, škodí dospělci okusem listů a stonků, ale hlavně larvy, které se líhnou v tobolkách a vyžírají základy semen. Ošetření v dávce 120g/ha by mělo směřovat do fáze háčkování (BBCH 47-49) při prvních zjištěných požercích na květních stvolech a pokud možno na počátku líhnutí mladých larev v makovicích, kdy se nejlépe projeví systémový účinek přípravku.

Chmel
Podle intenzity výskytu a signalizace mšice chmelové je optimálním termínem aplikace závěr vegetativní růstové fáze, tedy cca období 2.dekáda června - 1.dekáda července, ale vždy pouze do květu. 1 aplikace během vegetace. Doporučená dávka je 0,008%, tj. 160g/ha při dávce vody 2000 l/ha.

Zeleniny
Ochrana proti mšicím jen v případě silného tlaku. Výhodou je systémové působení přípravku v těžko dostupných místech napadení (záhyby, úžlabí listů aj.). Dávka 120g/ha, 600l vody/ha, max. 2 aplikace/veget.období. Nejúčinnější ochrana proti běláskům v období líhnutí mladých larev v dávce 120g/ha. Proti květilkám je účinný pouze postřik (event. opakovaný) v době hromadného náletu škůdců, nejpozději pak při zjištění nakladených vajíček či prvních min na listech (nepoužívat jako půdní aplikaci, zálivka aj.). Proti molici skleníkové a třásněnce zahradní je doporučená dávka 250g/ha, nutné střídání s přípravky s odlišným mechanismem působení, v případě velmi odolného přenašeče viróz — třásněnky západní — je doporučená dávka 300-350g/ha.

Okrasné rostliny
Doporučená dávka přípravku je 120g/ha (mšice), 250g/ha (molice, puklice),v případě třásněnek lze použít až dávku 300g/ha. Doporučené množství vody je 600l/ha. Aplikace při prvních zjištěných výskytech. Doporučené střídání s přípravky s jiným mechanismem působení (Applaud, Admiral, Vertimec, Talstar aj.).
 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Brambor / Mandelinka bramborová  / Termín aplikace:  / OL: 7  / Dávka na 1 ha: 0,06 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 1x 
 • Broskvoň / Štítenka zhoubná  / Termín aplikace: podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Hrušeň / Vlnatka krvavá  / Termín aplikace:  / OL: 28  / Dávka na 1 ha: 0,013 %   / Postřiková kapalina: 1000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Hrušeň / Obaleč jablečný  / Termín aplikace:  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,025 %   / Postřiková kapalina: 1000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Hrušeň / Mšice  / Termín aplikace:  / OL: 28  / Dávka na 1 ha: 0,013 %   / Postřiková kapalina: 1000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Chmel / Mšice chmelová  / Termín aplikace:  / OL: 42  / Dávka na 1 ha: 0,008 %   / Postřiková kapalina: 200–2000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Jabloň / Mšice  / Termín aplikace:  / OL: 28  / Dávka na 1 ha: 0,013 %   / Postřiková kapalina: 1000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Jabloň / Vlnatka krvavá  / Termín aplikace:  / OL: 28  / Dávka na 1 ha: 0,013 %   / Postřiková kapalina: 1000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Jabloň / Obaleč jablečný  / Termín aplikace:  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,025 %   / Postřiková kapalina: 1000 l  / Poznámka: max. 1x 
 • Jetel luční / Nosatčíci  / Termín aplikace: podle signalizace - před květem – první rozkvetlé hlávky. Při překročení prahu škodlivosti.  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15 kg   / Postřiková kapalina: 200–1000 l  / Poznámka: max. 1×, minor. reg. SRS 
 • Mák / Bejlomorka maková  / Termín aplikace: BBCH 55–61, podle signalizace  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15 kg   / Postřiková kapalina: 300 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. VÚPT Troubsko, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Maliník / Bejlomorka ostružiníková  / Termín aplikace: před květem do balonového stadia květu, po sklizni  / OL: 49  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 200–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg. SRS 
 • Maliník / Bejlomorka ostružiníková  / Termín aplikace: před květem do balonového stadia květu, po sklizni  / OL: 49  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 200–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg.: SRS 
 • Meruňka / Štítenka zhoubná  / Termín aplikace: podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Okrasné rostliny / Molice skleníková  / Termín aplikace:  / OL: 3  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg 0,04%  / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 2x 
 • Okrasné rostliny / Mšice  / Termín aplikace:  / OL: 3  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg 0,04%  / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 2x 
 • Okrasné rostliny / Mšice bavlníková  / Termín aplikace:  / OL: 3  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg 0,04%  / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 2x 
 • Okurka / Mšice  / Termín aplikace:  / OL: 3  / Dávka na 1 ha: 0,125 kg 0,02 %  / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 2x, pouze ve skleníku 
 • Ostružiník / Bejlomorka ostružiníková  / Termín aplikace: před květem do balonového stadia květu, po sklizni  / OL: 49  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 200–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg. SRS 
 • Ostružiník / Bejlomorka ostružiníková  / Termín aplikace: před květem do balonového stadia květu, po sklizni  / OL: 49  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 200–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg.: SRS 
 • Paprika / Mšice  / Termín aplikace:  / OL: 3  / Dávka na 1 ha: 0,125 kg 0,02 %  / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 2x, pouze ve skleníku 
 • Rajče / Mšice  / Termín aplikace:  / OL: 3  / Dávka na 1 ha: 0,125 kg 0,02 %  / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 2x, pouze ve skleníku 
 • Řepka olejka, jarní / Krytonosec šešulový  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15-0,18 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, jarní / Blýskáček řepkový  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,08-0,1 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, jarní / Krytonosec čtyřzubý  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,12 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, jarní / Krytonosec řepkový  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,12 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, jarní / Bejlomorka kapustová  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15-0,18 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, ozimá / Krytonosec šešulový  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15-0,15 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, ozimá / Blýskáček řepkový  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,08-0,1 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, ozimá / Krytonosec čtyřzubý  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,12 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, ozimá / Bejlomorka kapustová  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15-0,15 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Řepka olejka, ozimá / Krytonosec řepkový  / Termín aplikace:  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,12 kg   / Postřiková kapalina:  / Poznámka: max. 3x v průběhu vegetace 
 • Slivoň / Zobonoska jablečná   / Termín aplikace: podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Slivoň / Zobonoska ovocná  / Termín aplikace: podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Slivoň / Štítenka zhoubná  / Termín aplikace: podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Slunečnice / Potemník písečný  / Termín aplikace: BBCH 10–39, podle signalizace  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15 kg   / Postřiková kapalina: 300–500 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. SPZO, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Slunečnice / Klopušky  / Termín aplikace: BBCH 10–65, podle signalizace  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15 kg   / Postřiková kapalina: 300–500 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. SPZO, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Slunečnice / Třásněnky  / Termín aplikace: BBCH 10–65, podle signalizace  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,15 kg   / Postřiková kapalina: 300–500 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. SPZO, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Třešeň / Květopas peckový  / Termín aplikace: podle signalizace  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Třešeň / Štítenka zhoubná  / Termín aplikace: podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Třešeň / Zobonoska jablečná   / Termín aplikace: podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Třešeň / Zobonoska ovocná  / Termín aplikace: podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Třešeň / Vrtule třešňová   / Termín aplikace: podle signalizace  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Višeň / Květopas peckový  / Termín aplikace: podle signalizace  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Višeň / Štítenka zhoubná  / Termín aplikace: podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  / OL: AT  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Višeň / Vrtule třešňová   / Termín aplikace: podle signalizace  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Višeň / Zobonoska jablečná   / Termín aplikace: podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
 • Višeň / Zobonoska ovocná  / Termín aplikace: podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  / OL: 14  / Dávka na 1 ha: 0,25 kg   / Postřiková kapalina: 300–1000 l  / Poznámka: max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Přípravek v 500 g balení je určen pro profesionální uživatele. Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek v 500 g balení určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti ! Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti