• Slovensky
 • Česky
Nákup přes telefon 721 / 875 550
MOSPILAN 20 SPMOSPILAN 20 SP
Balení:

Skladem

MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SP

*****
21
Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku určen ý k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem - mšici chmelové, mandelinky bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců.

Charakteristika produktu

Postřikový systémově působící insekticid ve formě vodou rozpustného prášku určen ý k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména působících škody sáním a požerem - mšici chmelové, mandelinky bramborové, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného, molic, třásněnek, puklice, blýskáčka řepkového a krytonosců. Mospilan 20 SP je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí jako neurotoxikant, tzn.blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. Mospilan 20 SP je velmi flexibilní k vyšší teplotě během aplikace, v rostlině je rozváděn akropetálně (vzhůru, do nově narůstajících listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům. Pro lepší penetraci do porostu je doporučováno dle podmínek a plodiny použití se smáčedly (zeleniny, luskoviny).

Účinná látka

Acetamiprid - 20 % 

Spektrum účinnosti

 • Řepka olejná Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi), krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus quadridens), blýskáček řepkový (Meligethes aeneus), krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus), bejlomorka kapustová (Dasyneura brassicae), dřepčík černý/černonohý (Phyllotreta atra/nigripes), krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma), osenice polní (Agrotis segetum), pilatka řepková (Athalia rosae).
 • Jádroviny Mšice jabloňová/jitrocelová (Aphis pomi/Dysaphis plantaginea), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), obaleč jablečný (Cydia pomonella), pilatka jablečná (Haplocampa testudinea), zobonoska jablečná/ovocná (Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus), květopas jabloňový (Anthonomus pomorum).
 • Peckoviny Pilatka švestková/žlutá (Haplocampa minuta/flava), vrtule třešňová (Rhagoletis cerasi).
 • Brambory Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice řešetláková (Aphis nasturtii).
 • Obiloviny Kyjatka osenní (Sibion avenae), kyjatka travní (Metopolophium dirhodum), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi).
 • Kukuřice Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubialis).
 • Slunečnice Mšice střemchová (Rhopalosiphon padi).
 • Cukrovka Mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice maková (Aphis fabae), dřepčík rdesnový/řepný (Chaetocnema concinna/tibialis).
 • Luskoviny Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), mšice maková (Aphis fabae), mšice broskvoňová (Myzus persicae), třásněnka hrachová (Kakothrips robustus).
 • Chmel Mšice chmelová (Phorodon humuli).
 • Zeleniny Mšice zelná (Brevicoryne brassicae), bělásek zelný/řepový/řepkový (Pieris brassicae/rapae/ napi), květilka zelná/cibulová/řepná (Delia radicum/antiqua/Pegomya betae), třásněnka zahradní/ západn(Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis), molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), mšice broskvoňová/mšice bavlníková (Myzus persicae/Aphis gossypii).
 • Okrasné rostliny Molice skleníková (Trialeurodes vaporarium), mšice broskvoňová/bavlníková (Myzus persicae/ Aphis gossypii), třásněnka zahradní/západní (Thrips tabaci/Frankliniella occidentalis), puklice švestková (Eulecania corni), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum).

Návod k použití

Řepka olejná - jarní aplikace
Doporučený termín aplikace proti stonkovým krytonoscům je jako tzv. 2. postřik kolem pol.dubna nebo jako 1. postřik v případě, že z nějakých důvodů (mokro, vítr, čas) nebyl uskutečněn 3-5 dnů po náletu před kladením vájíček (od pol. do konce března). Dávka 120g/ha. Lze mísit s DAM 390, herbicidy, fungicidy, list. hnojivy, růst. regulátory. Tato aplikace je vynikající zejména na mladé vylíhlé larvy (zkrácení požerového kanálku), kde se plně projeví systémový účinek přípravku, navíc tato aplikace vzhledem k 2-3 týdennímu reziduálnímu efektu zasáhne i první nálety blýskáčka řepkového event. šešulových škůdců.

 • Blýskáček řepkový Doporučená aplikace podle signalizace od základu květenství řepky do fáze BBCH 59-60 (větve 1. řádu/poč.kvetení). Doporučená dávka je 80-120g/ha podle tlaku škůdce a dalších uvažovaných insekticidních aplikací v porostu. Obecně vyšší dávka má delší reziduální účinek a nepatrně rychlejší počáteční působení. Přípravek má poněkud pomalejší nástup účinnosti 1.-3. den po aplikaci, od 5.-7.dne se plně projevuje systémový účinek. Vyšší dávka opět výrazněji ovlivní vliv na šešulové škůdce, zejména krytonosce šešulového, který napadá porosty téměř současně s blýskáčkem.
 • Šešuloví škůdci Doporučení optimálního termínu aplikace závisí na mnoha faktorech. Proti krytonosci šešulovému, který může být v porostu již před květem, postačuje provedený zásah proti blýskáčku. Při masivním výskytu převládajícím nad blýskáčkem nutno aplikovat samostatně v dávce 120g/ha.
 • Bejlomorka kapustová Doporučená aplikace zejména v rámci minimální technologie zpracování půdy je od fáze žlutého poupěte do konce plného květu, preferenčně pak v období plného květu. Doporučená dávka je 120-200g/ha podle tlaku škůdce, vyšší dávka prodlužuje reziduální účinek, zvětšuje účinek na larvy bejlomorky v šešulích; pro urychlení účinku lze doporučit TM Mospilan 20 SP 120g/ha + pyretroid v pol.- plné dávce. Sólo aplikace i TM jsou relativně neškodné pro včely. Tyto aplikace je možno výhodně — po vyzkoušení - kombinovat s ošetřením proti hlízence (např. Mospilan + Decis/Karate+Horizon 250EW).

Řepka olejná — podzimní aplikace
Bylo-li použito insekticidně mořené osivo řepky, pak v případě teplého a suchého počasí nutno ošetřit vcházející porosty 3-5 týdnů po zasetí proti dřepčíkům. Doporučená dávka je 120g/ha a má cca 2-3 týdenní reziduální účinnost. V případě nemořeného osiva a vhodných klimatických podmínek je zapotřebí ošetřit veškeré porosty velmi rychle v období 1-2 dnů po náletu škůdce dávkou 120g/ha. Přípravek lze ve stejné dávce použít proti osenici (výhoda systémového účinku v příp. že nejsou přímo zasaženy housenky aktivní ve večerních hodinách) a proti pilatce (pol.září - zámraz) při prvních výskytech.

Jádroviny
Proti květopasu jabloňovému se doporučuje vyšší dávka 250g/ha na základě zjištěného počtu brouků po oklepu větví podle sumy teplot, možný termín ošetření je od rašení do fáze růž. poupě (BBCH 51-59, nejoptimálněji v BBCH 54 myší ouško), vždy do počátku květu. Proti mšicím se doporučuje dávka 120g/ha před květem, optimálně v BBCH 56-57zelené/růžové poupě. Lze kombinovat s ošetřením proti květopasi. V případě vlnatky krvavé postačuje 120g/ha pro jarní postřik, kdy nymfy vylézají do korun, pro pozdější postřik během vegetace dávku zvýšit na 150-200g/ha + kvalitní pokrytí porostu.
Obaleč jablečný
Doporučený termín ochrany je v dávce 250g/ha po vrcholu letové vlny škůdce, vždy do období počátku líhnutí larev. Optimálně fáze vajíčka červený prstenec - černá hlavička.
Pilatky
Aplikace přípravku obecně po opadu květních plátků dle zjištěného počtu vajíček nakladených na mladé plůdky. Nejoptimálnější termín v dávce 120g/ha je při zjištění dvou červených skvrnek (oček zárodku) u poloviny hodnocených vajíček. Za 1-2 dny po dosažení černých oček se larva zavrtává do plodů a poté se doporučuje dávka 250g/ha nebo hloubkově působící přípravek.
Zobonosky
Doporučená dávka je 250g/ha.Lze kombinovat s ošetřením proti obaleči jablečnému nebo pilatkám. Při nižším tlaku zobonosek postačuje 1 ošetření (lépe proti pilatce, lze i obaleč), při vyšším tlaku zobonosek lze využít 2 aplikací proti pilatce (1. proti pilatce, 2. za 7-10dní proti zobonosce) nebo kombinace cíleného zásahu proti obaleči + organofosfát před odkvětem/po odkvětu.

Peckoviny
Ošetření proti dospělcům vrtule třešňové v dávce 250g/ha se doporučuje provádět podle signalizace kontrolou dospělců na žlutých lepových deskách, proti mladým larvám v době max. nakladení vajíček. Při větším tlaku škůdce a u pozdnějších odrůd se doporučuje postřik ve stejné dávce po 10-14 dnech opakovat. Proti pilatce švestkové se doporučuje dávka 120g/ha na konci kvetení slivoní, v době opadu korunních plátků.

Brambory
Doporučená dávka vody je 400-600l/ha. Na mandelinku bramborovou je doporučená dávka 60-80g/ha podle tlaku škůdce. Přípravek je vysoce účinný na nejvíce škodlivé larvy III. a IV.instaru L3/L4, současně účinkuje na brouky. V teplejších a nižších polohách s možností 2 (3) generací škůdce za rok je výhodnější vyšší dávka 80g/ha, kdy se současně prodlužuje reziduální účinek na cca 3 týdny. Ve vyšší dávce 100-120g/ha lze použít v množitelských porostech proti přenašečům viróz, mšici broskvoňové a řešetlákové. Výhodou je systémové působení v nově narostlých částech, reziduální působení 2 - 3 týdny podle podmínek, možnost kombinací s fungicidy proti plísni, selektivita vůči přirozeným nepřátelům obou skupin (denivky, střevlíci, slunéčka, pavoukovití aj.), využití při vyšších teplotách nad 25°C.

Obilniny
Proti listovým mšicím je doporučen postřik v dávce 120g/ha (v době kvetení u pšenice ozimé, v průběhu sloupkování u ječmene jarního) zejména za suchého a teplého počasí. Ochrana klasů v dávce 120g/ha v době od konce kvetení do začátku tvorby obilky. Flexibilní použití dle tlaku mšic — okraje, celoplošně, opakovaně.

Kukuřice
Proti zavíječi kukuřičnému se doporučuje u porostů na zrno dávka 150g/ha v období maximálního náletu dospělců (červen), kdy je přípravek účinný na mladé líhnoucí se larvy, které se prohryzávají do stébel a palic.

Slunečnice
Proti mšici střemchové se doporučuje aplikace v dávce 100-120g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů (5% napadení), při sekundárních výskytech (červen) při napadení 15-20% rostlin ve stejné dávce 100-120g/ha.

Cukrovka
Proti mšicím se doporučuje aplikace v dávce 100-120g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů (5% napadení), při sekundárních výskytech (červen) při napadení 15-20% rostlin ve stejné dávce 100-120g/ha. Přípravek je vysoce účinný proti dřepčíkům v dávce 120g/ha ve fázi děložních lístků vzcházející cukrovky (do 2 pravých listů), zejména v sušších a teplejších podmínkách.

Luskoviny
Proti kyjatce hrachové se doporučuje dávka 120g/ha flexibilně během vegetačního období dle zjištěného výskytu 3-5 mšic/rostlina. Proti mšicím lze u semenných porostů luskovin použít v sušších a teplejších podmínkách přípravek v dávce 120 g/ha pro omezení přenosu viróz. Do začátku květu lze použít přípravek (zejména u množitelských porostů, za sucha a tepla) proti třásněnce hrachové ve vyšší dávce 200g/ha. Vzhledem k tvorbě voskového povlaku na listech hrachu doporučujeme použít smáčedlo (Silwet L 77 — 0,1 — 0,15 l, Sampi 0,6 l).

Mák
Lze využít ošetření proti mšici makové v dávce 120g/ha v období po sekundárním přeletu při napadení 5% a více rostlin na pozemku. Hodnocení by mělo zahrnovat 5 x 20 rostlin. Významné škody může způsobit krytonosec makovicový, škodí dospělci okusem listů a stonků, ale hlavně larvy, které se líhnou v tobolkách a vyžírají základy semen. Ošetření v dávce 120g/ha by mělo směřovat do fáze háčkování (BBCH 47-49) při prvních zjištěných požercích na květních stvolech a pokud možno na počátku líhnutí mladých larev v makovicích, kdy se nejlépe projeví systémový účinek přípravku.

Chmel
Podle intenzity výskytu a signalizace mšice chmelové je optimálním termínem aplikace závěr vegetativní růstové fáze, tedy cca období 2.dekáda června - 1.dekáda července, ale vždy pouze do květu. 1 aplikace během vegetace. Doporučená dávka je 0,008%, tj. 160g/ha při dávce vody 2000 l/ha.

Zeleniny
Ochrana proti mšicím jen v případě silného tlaku. Výhodou je systémové působení přípravku v těžko dostupných místech napadení (záhyby, úžlabí listů aj.). Dávka 120g/ha, 600l vody/ha, max. 2 aplikace/veget.období. Nejúčinnější ochrana proti běláskům v období líhnutí mladých larev v dávce 120g/ha. Proti květilkám je účinný pouze postřik (event. opakovaný) v době hromadného náletu škůdců, nejpozději pak při zjištění nakladených vajíček či prvních min na listech (nepoužívat jako půdní aplikaci, zálivka aj.). Proti molici skleníkové a třásněnce zahradní je doporučená dávka 250g/ha, nutné střídání s přípravky s odlišným mechanismem působení, v případě velmi odolného přenašeče viróz — třásněnky západní — je doporučená dávka 300-350g/ha.

Okrasné rostliny
Doporučená dávka přípravku je 120g/ha (mšice), 250g/ha (molice, puklice),v případě třásněnek lze použít až dávku 300g/ha. Doporučené množství vody je 600l/ha. Aplikace při prvních zjištěných výskytech. Doporučené střídání s přípravky s jiným mechanismem působení (Applaud, Admiral, Vertimec, Talstar aj.).
 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Postřiková kapalina Poznámka
Brambor Mandelinka bramborová    0,06 kg     max. 1x 
Broskvoň Štítenka zhoubná  podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  AT  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Hrušeň Vlnatka krvavá    28  0,013 %   1000 l  max. 1x 
Hrušeň Obaleč jablečný    14  0,025 %   1000 l  max. 1x 
Hrušeň Mšice    28  0,013 %   1000 l  max. 1x 
Chmel Mšice chmelová    42  0,008 %   200–2000 l  max. 1x 
Jabloň Mšice    28  0,013 %   1000 l  max. 1x 
Jabloň Vlnatka krvavá    28  0,013 %   1000 l  max. 1x 
Jabloň Obaleč jablečný    14  0,025 %   1000 l  max. 1x 
Jetel luční Nosatčíci  podle signalizace - před květem – první rozkvetlé hlávky. Při překročení prahu škodlivosti.  AT  0,15 kg   200–1000 l  max. 1×, minor. reg. SRS 
Mák Bejlomorka maková  BBCH 55–61, podle signalizace  AT  0,15 kg   300 l  max.1×, minor. reg. VÚPT Troubsko, ověřit odrůdovou citlivost 
Maliník Bejlomorka ostružiníková  před květem do balonového stadia květu, po sklizni  49  0,25 kg   200–1000 l  max. 2×, minor. reg. SRS 
Maliník Bejlomorka ostružiníková  před květem do balonového stadia květu, po sklizni  49  0,25 kg   200–1000 l  max. 2×, minor. reg.: SRS 
Meruňka Štítenka zhoubná  podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  AT  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Okrasné rostliny Molice skleníková    0,25 kg 0,04%    max. 2x 
Okrasné rostliny Mšice    0,25 kg 0,04%    max. 2x 
Okrasné rostliny Mšice bavlníková    0,25 kg 0,04%    max. 2x 
Okurka Mšice    0,125 kg 0,02 %    max. 2x, pouze ve skleníku 
Ostružiník Bejlomorka ostružiníková  před květem do balonového stadia květu, po sklizni  49  0,25 kg   200–1000 l  max. 2×, minor. reg. SRS 
Ostružiník Bejlomorka ostružiníková  před květem do balonového stadia květu, po sklizni  49  0,25 kg   200–1000 l  max. 2×, minor. reg.: SRS 
Paprika Mšice    0,125 kg 0,02 %    max. 2x, pouze ve skleníku 
Rajče Mšice    0,125 kg 0,02 %    max. 2x, pouze ve skleníku 
Řepka olejka, jarní Krytonosec šešulový    AT  0,15-0,18 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, jarní Blýskáček řepkový    AT  0,08-0,1 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, jarní Krytonosec čtyřzubý    AT  0,12 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, jarní Krytonosec řepkový    AT  0,12 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, jarní Bejlomorka kapustová    AT  0,15-0,18 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, ozimá Krytonosec šešulový    AT  0,15-0,15 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, ozimá Blýskáček řepkový    AT  0,08-0,1 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, ozimá Krytonosec čtyřzubý    AT  0,12 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, ozimá Bejlomorka kapustová    AT  0,15-0,15 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Řepka olejka, ozimá Krytonosec řepkový    AT  0,12 kg     max. 3x v průběhu vegetace 
Slivoň Zobonoska jablečná   podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  14  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Slivoň Zobonoska ovocná  podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  14  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Slivoň Štítenka zhoubná  podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  AT  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Slunečnice Potemník písečný  BBCH 10–39, podle signalizace  AT  0,15 kg   300–500 l  max.1×, minor. reg. SPZO, ověřit odrůdovou citlivost 
Slunečnice Klopušky  BBCH 10–65, podle signalizace  AT  0,15 kg   300–500 l  max.1×, minor. reg. SPZO, ověřit odrůdovou citlivost 
Slunečnice Třásněnky  BBCH 10–65, podle signalizace  AT  0,15 kg   300–500 l  max.1×, minor. reg. SPZO, ověřit odrůdovou citlivost 
Třešeň Květopas peckový  podle signalizace  14  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Třešeň Štítenka zhoubná  podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  AT  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Třešeň Zobonoska jablečná   podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  14  0,25 kg   300–1000 l  max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Třešeň Zobonoska ovocná  podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  14  0,25 kg   300–1000 l  max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Třešeň Vrtule třešňová   podle signalizace  14  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Višeň Květopas peckový  podle signalizace  14  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Višeň Štítenka zhoubná  podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf  AT  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Višeň Vrtule třešňová   podle signalizace  14  0,25 kg   300–1000 l  max.1×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Višeň Zobonoska jablečná   podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  14  0,25 kg   300–1000 l  max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Višeň Zobonoska ovocná  podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků  14  0,25 kg   300–1000 l  max. 2×, minor. reg. OÚ ČR, ověřit odrůdovou citlivost 
Příbuzné produkty
PYRINEX SUPREME
Insekticidní přípravek s kontaktním účinkem vůči žravým škůdcům v řepce olejné, kukuřici, slunečnici a cukrové řepě v nové ZW formulaci.
Balení:
*****
Akcia
CAREO GRANULÁT
CAREO (2v1) granulát je kombinovaný insekticidní a hnojivý půdní prostředek proti škůdcům, který chrání pokojové i balkónové květiny před škodlivým savým a žravým hmyzem (mšice ,háďátka, třásněnky, červce, molice, smutnice) a zároveň slouží jako vydatné hnojivo podporující růst a kvetení. Účinná látka se vstřebává kořenovým systémem.
Balení:
*****
DECIS PROTECH OVOCE A ZELENINA
Decis Protech ovoce a zelenina je insekticidní přípravek k hubení živočišných škůdců jako jsou mandelinky, mšice, vrtule, květopas, obaleč, dřepčík a další savý a žravý hmyz. Ochrání brambory, ovocné dřeviny, révu vinnou, luskoviny, brukvovitou zeleninu či jahodník. Účinkuje rychle, a to i při nižších teplotách.
Balení:
*****
ACTARA 25 WG
Specialista na mandelinku bramborovou. Insekticid, postřik proti škůdcům ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení mandelinky bramborové a mšic v bramboru a mandelinky bramborové v rajčeti.
Balení:
*****
METAREX M
Granulovaný vnadidla přípravek s účinnou látkou proti všem druhům slimáků a plzáků v zemědělských plodinách a zahradních kulturách.
Balení:
*****
CAREO KONCENTRÁT
CAREO je koncentrovaný insekticidní prostředek proti škůdcům, který chrání pokojové i balkónové květiny před škodlivým savým a žravým hmyzem (mšice ,háďátka, třásněnky, červce, molice, smutnice).
Balení:
Doprava zdarma
TEPPEKI
Insekticid proti mšici chmelové.
Balení:
*****
Doprava zdarma
FURY 10 EW
Postřikový insekticid FURY 10 EW je postřik proti škůdcům ve formě emulze typu olej - voda k ochraně rostlin proti škůdcům a hmyzu v zemědělství a lesnictví (škůdci jehličnanů).
Balení:
LEVNÉ POSTŘIKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@levnepostriky.cz | tel.: +420 721 / 875 550
Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.
Katalog chorob a škůdců
Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.