721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Novinka
ScalaScala
*****

Scala

Přípravek určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti a na ochranu révy a jahod proti plísni šedé (botrytidě).

od 56 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

 • Přípravek určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti a na ochranu révy a jahod proti plísni šedé (botrytidě)
 • Scala je fungicid ze skupiny anilinopyrimidínov s kontaktním, translaminární a fumigačním účinkem.
 • Působí preventivně (během 7-10 dnů) a navíc po dobu 2-3 dnů i kurativně.
 • Mechanismem jeho účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, čímž se inhibuje a přerušuje infekční proces.
 • Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 ° C.
 • Scala se vyznačuje dobrým účinkem zejména proti strupovitosti na listech.
 • Osvědčuje se jako doplněk klasických triazolových fungicidů na posílení jejich účinku a snížení rizika vzniku rezistence.
 • Tím, že nemá jen Preventivní, ale i kurativní účinek, umožňuje lepší načasování ochrany.

Benefity

 • účinná látka pyrimethanil snižuje riziko rezistence v aplikačních sledech (rozdílný způsob účinku)
 • spolehlivě funguje i za nestálého počasí a při nízkých teplotách od 5 ° C
 • kontaktní fungicid s fumigačním efektem, navíc s léčivým účinkem

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Jádroviny / Škodlivý činitel: Strupovitost jádrovin / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 7-10 ml / Čekací lhůta ve dnech: AT / Povolené kombinace a poznámky
 • Révu / Škodlivý činitel: Plíseň šedá / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 5 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 / Povolené kombinace a poznámky: na začátku vegetace nebo při slabším infekčním tlaku
 • Révu / Škodlivý činitel: Plíseň šedá / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 10 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 / Povolené kombinace a poznámky: do začátku kvetení
 • Révu / Škodlivý činitel: Plíseň šedá / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 15 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 / Povolené kombinace a poznámky: do fáze nasazování plodů
 • Révu / Škodlivý činitel: Plíseň šedá / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 20 ml / Čekací lhůta ve dnech: 28 / Povolené kombinace a poznámky: na bobule velikosti hrášku
 • Jahody / Škodlivý činitel: Plíseň šedá / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 25 ml / Čekací lhůta ve dnech: 7 / Povolené kombinace a poznámky: aplikovat v období kvetení

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Výstražné slovo se nepožaduje

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P270) Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
 • (P391) Sesbírejte uniklý produkt.
 • (P420) Uchovávejte odděleně od jiných materiálů.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal pro skládku nebezpečného odpadu nebo předejte k likvidaci subjektu, který má oprávnění ke sběru, recyklaci a zneškodňování prázdných obalů v souladu s platným zákonem o odpadech.
 • (EUH208) Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
 • (EUH401) Dodržujte návod k použití, abyste zabránili vzniku rizik pro zdraví lidí a životní prostředí.

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Skladem u dodavatele
Agro Americké padlí STOP
106 Kč
 ks 
+
-
Postřikový fungicid se systémovým působením na ochranu angreštu a černého rybízu proti americkému padlí.
Skladem dle varianty
*****
Novinka
Sulfurus
34 Kč
 ks 
+
-
Proti americké padlí na angreštu a padlí na okrasných rostlinách a jiných plodinách.
Na objednávku
*****
Fantic f
4 249 Kč
 ks 
+
-
Systémový a kontaktní fungicidní přípravek ve formě granulí dispergovatelných ve vodě k ochraně révy vinné proti plísni révové
Skladem dle varianty
*****
Kocide 2000
51 Kč
 ks 
+
-
Kontaktní fungicid proti plísním a baktericid ve formě ve vodě dispergovatelných mikrogranulí k postřiku brambor, chmele, révy, rajčat, okurek a tykvovité zeleniny, broskvoní, jabloní, hr
Skladem > 20 ks
Agro Choroby rajčat a okurek STOP
130 Kč
 ks 
+
-
Postřikový fungicid s ochranným účinkem proti plísním okurek a rajčat, jakož i cuketu, cibuli, hrachu a česneku.
Skladem dle varianty
*****
Vivando
49 Kč
 ks 
+
-
Fungicidní přípravek ve formě koncentrátu na ochranu révy proti padlí révy.
Skladem dle varianty
*****
Novinka
Askon
89 Kč
 ks 
+
-
Postřikový přípravek na ochranu zeleniny proti houbovým chorobám.
Skladem > 20 ks
*****
Chorus 50 wg
64 Kč
 ks 
+
-
Postřikový fungicidní přípravek určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti jádrovin.
Náš eshop používá soubory cookie. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webu. Další soubory cookie používáme pro analýzy. Ty můžete případně odmítnout.