721 / 875 550 | PO - PÁ 8:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0 Kč

Menu
Aktuality » Pěstování česneku

23.10.2017

Pěstování česneku

Příprava pozemku

Není vhodné na jednom pozemku pěstovat česnek opakovaně každý rok. Hrozí nejen únava půdy a postupné snížení výnosů, ale především zamoření půdy chorobami a škůdci. Optimální odstup mezi pěstováním česneku na stejném pozemku je 4 roky. Pozemek pro česnek by neměl být přemokřený a měl by být na slunném místě. Lze jej úspěšně pěstovat jak na písčitých, tak i na těžkých půdách. Jestliže se rozhodneme česnek vysadit na pozemek, kde byla předtím louka nebo trávník, je zapotřebí provést orbu už 4 měsíce před výsadbou česneku. Pokud se na louce vyskytují těžko zničitelné vytrvalé plevele jako pýr, pcháč nebo kopřivy, je vhodné před orbou pozemek postříkat totálním herbicidem. Česnek nemá rád přímé hnojení čerstvým hnojem, zároveň je však poměrně náročný na obsah živin v půdě, proto se řadí do druhé tratě. Před výsadbou lze na pozemek aplikovat rozleželý hnůj za předpokladu, že bude dobře rovnoměrně promísen s ornicí. Dále je možné hnojit kompostem, močůvkou nebo použít zelené hnojení. Z průmyslových hnojiv je možné použít kombinovaná hnojiva s obsahem síry. Česnek nemá rád chlór, proto je zapotřebí vybírat hnojiva s jeho nízkým obsahem. Přednost mají hnojiva s draslíkem ve formě síranu draselného (síru potřebuje česnek pro tvorbu silic). Doporučit tedy můžeme Cererit, naopak méně vhodné je NPK, které obsahuje draslík ve formě chloridu draselného.

Výběr odrůd

V nabídce na trhu jsou odrůdy velmi rané, polorané i pozdní. Nejranější odrůdou v českém sortimentu je Bjetin, která se sklízí už začátkem července. Z nepaličáků je to pak odrůda Anton, která se sklízí jen o pár dní později než Bjetin. Naopak nejpozdnější jsou odrůdy Benátčan, Japo II a Mirka, které se sklízí až koncem července nebo začátkem srpna. Paličáky vytvářejí květní stvol zakončený palicí, což je květenství vytvořené ze sterilních kvítků a pacibulek, nepaličáky stvol nemají. Vyšší pracnost při pěstování paličáků je dána nutností ručně tyto palice během pěstování odstraňovat a větší námahou při odřezávání tvrdé natě při posklizňovém zpracování. Paličáky není možné nebo jen velmi obtížné vázat do věnců. Obecně platí, že nepaličáky tvoří více stroužků a mají lepší skladovatelnost než paličáky. Samozřejmě jsou tu odrůdové rozdíly. Všechny odrůdy paličáku jsou ozimé, výjimkou je odrůda Mirka, která je určena pro podzimní i jarní výsadbu. Mezi nepaličáky jsou odrůdy jak ozimé (Lukan, Anton, Záhorský II) – skupina raných širokolistých nepaličáků, tak jarní (Japo II, Benátčan) – skupina pozdních úzkolistých nepaličáků, které lze vysazovat jak na podzim, tak i na jaře. Do poloh s nadmořskou výškou nad 400 m. n. m. jsou z nepaličáků vhodné odrůdy Japo II a Benátčan, z paličáků lze v těchto oblastech spolehlivě pěstovat odrůdu Bjetin. Česnek obecně nemá rád vysokou hladinu spodní vody (cca 30 cm pod povrchem). Tyto podmínky nejlépe snáší odrůda Vekan a Lukan.

Sadbový materiál

Při výsadbě je možné použít stroužky všech velikostí. V dobrých podmínkách mohou i z malých stroužků narůst cibule srovnatelné velikosti s cibulemi rostlin ze stroužků velkých. V sušších oblastech je lepší používat stroužky větší, které mají rychlejší start a rostlina tak může na jaře lépe využít zásoby zimní vláhy. Před výsadbou je zapotřebí cibule rozdružit na stroužky. Při této činnosti může docházet k odstranění krycí šupiny stroužku (oloupání stroužku), což však není na závadu. I oloupané stroužky je možné bez problémů vysazovat. Úmyslné loupání stroužků před výsadbou nemá žádný smysl. Z přípravkům moření sadby doporučujeme Sulku, která sice téměř neúčinkuje na háďátko zhoubné (proti kterému byla Sulka původně registrována), ale velmi dobře působí proti velmi rozšířenému roztoči vlnovníku česnekovému (Aceria tulipe), který způsobuje tzv. vyšeptávání česneku. V případě moření Sulkou doporučujeme sadbu rozdružit na stroužky už začátkem září a namočit je na 2–3 hodiny v 5% roztoku Sulky (250 ml na 5 l vody). Poté musí sadba co nejrychleji (cca do 12 hodin) oschnout. Takto připravená sadba se následně uskladní na suchém větraném místě až do doby výsadby (konec listopadu až začátek prosince). Roztok sulky nelze používat opakovaně. Dále doporučujeme před výsadbou stroužky na 1–2 hodiny namočit do vlažné vody. Tím stroužek rychleji aktivuje své obranné mechanismy. Po oschnutí stroužků je nutné ihned začít s výsadbou.

Výsadba

Ozimé odrůdy by se měly sázet co nejpozději, tj. koncem listopadu nebo v prosinci v závislosti na počasí a na poloze pěstitelského pozemku. Teplota půdy by v době výsadby měla trvale klesnout pod 9 °C. Je to především kvůli prevenci proti fuzáriu, které při této teplotě není v půdě aktivní. Jarní odrůdy lze vysazovat od podzimu až do jara. Z podzimní výsadby však obvykle bývá vyšší výnos, aniž by byla snížena skladovatelnost sklizeného česneku. Prevencí proti napadení houbomilkou je výsadba až začátkem března. Pozdější výsadba už může negativně ovlivnit výnos. Pro jarní výsadbu jsou vhodné odrůdy Japo II, Benátčan, Matin a Mirka. Jestliže jsou na jaře vysazeny ozimé odrůdy, většinou je nutné počítat s opožděnou sklizní, u paličáků navíc často dochází k tomu, že se vytvoří pouze nedělená (jednostroužková) cibule s horší skladovatelností. Není ani výjimkou, že ozimé paličáky po jarní výsadbě vůbec nevytvoří květní stvol. Vzdálenost řádků se volí podle způsobu následného obdělávání tak, aby mohl pozemek udržován v bezplevelném stavu a aby mohl být prostor mezi řádky snadno v případě potřeby prokypřován. Obvykle se volí vzdálenost 25–50 (ale i 60) cm. Vzdálenost rostlin mezi řádky postačí 8–15 cm v závislosti na odrůdě a zvolené vzdálenosti řádků. Stroužek by měl být zasazen dostatečně hluboko. Ideálně by měla zůstat nad zasazeným stroužkem 6–10cm vrstva půdy. Čím je česnek vysazen hlouběji, tím je během následné vegetace méně rostlina stresována výkyvy teplot a vlhkosti. Při volbě hloubky výsadby se však musí brát v úvahu způsob dobývání rostlin ze země při sklizni.

Práce během vegetace

Houbomilka je moucha, která v předjaří nalétává na pozemek s česnekem, kde klade vajíčka nejen ke vzešlému česneku, ale i k rostlinám dosud nevyrašeným. Larvy houbomilky následně rostliny poškozují. Velmi spolehlivou ochranou česneku proti houbomilce je přikrytí pozemku bílou netkanou textilií ještě před náletem této mouchy, nejlépe už v průběhu zimy. Z chemických přípravků lze proti houbomilce použít Karate Zeon 5 CS (0,6 l/ha, 0,1 %), Reldan 22 (1,2 l/ha, 0,2 %). Tyto přípravky se poprvé aplikují ihned, jakmile teplota vzduchu dosáhne po tři dny 10 stupňů Celsia (většinou v březnu), podruhé za 14 dní po prvním ošetření.

Prostor mezi řádky se udržuje v bezplevelném stavu pomocí plečky, odplevelování řádků se pak provádí ručně. Z herbicidů se dá do česneku použít např. Stomp 330 EC. Je však nutné brát v úvahu, že herbicidy snižují výnosy česneku.

Žloutnoucí špičky nejstarších listů česneku poukazují na nedostatečný příjem dusíku. Jestliže je půda chudá na dusík, lze porost přihnojit ve třech dávkách ledkem vápenatým (15,5 % N) v množství 100 kg/ha (10 g/m2). Žloutnutí špiček však nemusí znamenat, že dusík v půdě není, často se stává, že jej jen není schopna rostlina přijímat. To je způsobeno např. velkými výkyvy teplot, nedostatkem nebo nadbytkem vody, příliš nízkými nebo vysokými teplotami. Pak pomůže přihnojení na list. K tomuto účelu je vhodný 5% roztok rozpuštěné granulované močoviny nebo i obyčejný Kristalon. Hnojení na list je nutné provádět vždy večer, na světle totiž aplikovaný dusík uniká do vzduchu.

Potřebu vody u česneku přirovnáváme k potřebě vody kořenové zeleniny, jako je mrkev či petržel. Zvýšenou potřebu vody má pak česnek v období od poloviny května do začátku června. Za nedostatku vody v půdě je vhodné zavlažování.

Sklizeň, sušení a skladování česneku

Termín sklizně je dán především odrůdou a aktuálními podmínkami v daném roce. Předčasná sklizeň může způsobit problémy při sušení, naopak při opožděné sklizni se cibule v zemi začnou rozevírat a sklizený česnek je špatně prodejný. Výjimkou je paličák Slavin a nepaličáky Benátčan a Japo II, které mírně opožděnou sklizeň snášejí obstojně. Paličáky se sklízejí v době, kdy mají ještě 5 dužnatých listů (mohou být i žluté, ale dužnaté, nikoliv suché). Počet dužnatých listů totiž přímo souvisí s počtem dužnatých suknic cibule. Je také možné nechat několik rostlin neodhlávkovaných a řídit se podle tvaru květního stvolu. Ten totiž nejprve roste vzpřímeně, poté se zakroutí a v době dozrávání česneku se opět vzpřímí. V době, kdy je stvol znovu vzpřímený (není úplně vzpřímený, zůstává mírně šikmo), je čas ideální pro sklizeň. Nepaličáky se sklízejí v době, kdy nať česneku ze zhruba poloviny rostlin lehne na zem. Přibližný termín sklizně uvádíme u popisu jednotlivých odrůd, ovšem termín sklizně se může každý rok mírně lišit podle průběhu počasí v daném roce v dané lokalitě.

Ideální je sušení česneku i s natí, kdy se celé rostliny zavěsí na zastíněném dobře větraném místě, např. v kůlně nebo na půdě. Česnek lze sušit i bez natě v tenké vrstvě v bednách nebo na dřevěné či hliněné podlaze. Vhodné jsou i různé druhy roštů. Důležité je především dobré proudění vzduchu. Nesmí se sušit česnek těsně pod hřebenem střechy, kde by v horkých letních dnech mohlo dojít k jeho uvaření.

Místo skladování česneku by mělo být hodně vzdušné – nejlépe v průvanu. Škodí mu příliš vysoká teplota, přímé sluneční záření, naopak mu neublíží mírný mráz.

Zdroj (www.cesnek.cz)

Autor článku

Mgr. Lenka Krčmáriková

Mgr. Lenka Krčmáriková

Zahrádkářství je mým koníčkem již několik let. Často mívám dilema ve výběru vhodného postřiku proti škůdcům v naší zahradě. S eshopem levnepostriky.cz jsem začala spolupracovat v září 2019 jako obsahový manager. S mým týmem hledáme komplexní odpovědi na vaše otázky. Nenašli jste, co jste hledali? Ozvěte se mi na poradna@levnepostriky.cz a možná právě váš problém bude tématem dalšího blogu.

Líbil se Vám článek? Podělte se s ostatními  

Doporučené přípravky

Skladom
*****
AB EXTRAKT 3v1 pro balkónové  květiny
91 Kč
 ks
Kapalný rostlinný přípravek s hnojivou a humusovou složkou. Kromě doplnění přijatelných živin podporuje vitalitu rostlin a jejich celkovou kondici.
Skladom
*****
AB EXTRAKT 3v1 pro zeleninu
119 Kč
 ks
Kapalný rostlinný přípravek s hnojivou a humusovou složkou. Kromě doplnění přijatelných živin podporuje vitalitu rostlin a jejich celkovou kondici.
Skladom u dodávateľa
*****
Acrobat mz wg
452 Kč
 ks
Postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou, plíseň na rajčatech, plíseň okurkovou a d
Skladom
*****
Agil 100 ec
54 Kč
 ks
Selektivní postřik na plevele ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení plevelů, jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů.
Skladom
Agriful
110 Kč
 ks
Biologický přípravek pro výživu kořenů a urychlení asimilace s obsahem organických látek rostlinného původu.
Skladom
*****
Agrisorb
2 172 Kč
 ks
Práškový koncentrát určený na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při prosazování, přepravě a skladování, jakož i ke zvýšen
Skladom
Agro balkonové květiny
91 Kč
 ks
Kapalné hnojivo pro muškáty a jiné balkónové květiny. Hnojivo podporuje zdravý růst a nasazování květů balkónových květin. Jednoduchá aplikace.
Skladom
Agro citrusy
50 Kč
 ks
Hnojivo podporuje zdravý růst a bohaté nasazení plodů a květů. Přídavek železa zabraňuje chloroze ( žloutnutí listů ).
Skladom
*****
Agro cs hnojivo na brambory
198 Kč
 ks
Granulované hnojivo se stopovými prvky obohacené o hořčík určené k výživě brambor.
Skladom
Agro hnojivo pokojové rostliny
61 Kč
 ks
Agro kapalné hnojivo pro pokojové rostliny podporuje zdravý růst květů pokojových rostlin. Jednoduchá aplikace.
Skladom
*****
Agro hnojivo kaktusy
42 Kč
 ks
Kapalné hnojivo podporuje zdravý růst kaktusů a sukulentů.
Skladom
Agro hnojivo pro orchideje
41 Kč
 ks
Agro kapalné hnojivo pro orchideje zaručuje zdravý růst orchodei a jejich bohaté kvetení. Jednoduchá aplikace.
Skladom
Agro hnojivo okrasné dřeviny
91 Kč
 ks
Hnojivo se zvýšeným obsahem hořčíku ( zlepšuje vybarvení dřevin) a draslíku ( podporuje vyzrávání rostlinných pletiv). Hnojivo podporuje zdravý růst dřevin.
Skladom
*****
Agro hnojivo palmy
68 Kč
 ks
Hnojivo se zvýšeným podílem dusíku pro bohaté,zelenější listy a bujnější růst.Je ideální pro růst pokojových rostlin okrasných listem (palmy, dračince, dracény, monstery, fikusy, k
Skladom
*****
Agro hnojivo růže
91 Kč
 ks
AGRO kapalné hnojivo zaručuje zdravý a silný růst růži a bohaté kvetení. Jednoduchá aplikace. Hnojivo používáme ve formě zálivky.
Skladom
Agro hnojivo surfínie a petúnie
91 Kč
 ks
Zaručuje zdravý a bujný růst a bohaté nasazení květů. Jednoduchá aplikace.
Skladom
Agro hnojivo univerzál
60 Kč
 ks
Univerzální hnojivo určené pro veškeré pokojové,balkonové,terasové květiny i ostatní zahradní rostliny.
Skladom
Akcia
Agro kapalné hnojivo podzim
94 Kč
 ks
Kapalné podzimní hnojivo, které svým nízkým obsahem dusíku a vysokým obsahem draslíku ukončí bujný růst rostlin a zajistí jim vyzrávání pletiv před zimou.
Skladom
*****
AGRO NATURA Symfonie 3 v 1
163 Kč
 ks
Přípravek na přírodní bázi přímo k použití. Účinkuje na škůdce - mšice, molice, svilušky, třásněnky, červce – puklice (v raném stadiu).
Skladom
Agro vápnitý dolomit
74 Kč
 ks
Přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Bohatý obsah vápníku zaručuje dobré vyzrávání plodů a zlepšuje jejich skladovatelnost.
Skladom
*****
Agro vitality komplex
115 Kč
 ks
Výrobek je určen pro oslabené, nerostoucí nebo zanedbané rostliny, obnovuje jejich vitalitu a je vhodný jak pro pokojové rostliny, tak pro zeleninu či okrasné dřeviny.
Skladom
AGRO VITALITY KOMPLEX spray
109 Kč
 ks
Výrobek je určen pro oslabené, nerostoucí nebo zanedbané rostliny, obnovuje jejich vitalitu a je vhodný jak pro pokojové rostliny, tak pro zeleninu či okrasné dřeviny.
Skladom
*****
Agrovital
88 Kč
 ks
Multifunkční pomocná látka AGROVITAL (smáčedlo), která podporuje a prodlužuje účinnost pesticidů u všech plodin a chrání je před smyvem deštěm. Zabraňuje předsklizňovým a sklizňo
Skladom
*****
Novinka
Aku ruční postřikovač Solo 460 Li Classic
811 Kč
 ks
Bateriový profesionální ruční postřikovač s objemem nádrže 1 litr.
Skladom
*****
ZÁDOVÝ AKU POSTŘIKOVAČ SOLO 416 Li PRO
11 375 Kč
 ks
Akumulátorový postřikovač je ideální pro použití nejen v exteriéru, ale i v uzavřených prostorách. Velmi tiché čerpadlo poháněné el. motorem napájeným energií z akumulátoru.
Skladom
*****
Zádový aku postřikovač solo 417 comfort
7 941 Kč
 ks
Akumulátorový postřikovač je ideální pro použití nejen v exteriéru, ale i v uzavřených prostorách. Velmi tiché čerpadlo poháněné el. motorem napájeným energií z akumulátoru.
Skladom
*****
Novinka
Zádový aku postřikovač solo 441
3 774 Kč
 ks
Akumulátorový postřikovač je ideální pro použití nejen v exteriéru, ale i v uzavřených prostorách. Vybaven lithio-iontovou baterií umožňující až 5 hodin souvislé práce.
Skladom
Novinka
Zádový aku postřikovač Volpi Black Elektron
3 393 Kč
 ks
Akumulátorový zádový postřikovač s tlakem až 5 barů s plnicím objemem 12 litrů. Je jako stvořený do skleníků a uzavřených prostor. Umožňuje až 4 hodiny souvislé práce.
Skladom
Novinka
Ruční aku postřikovač Volpi Black Smart
2 009 Kč
 ks
Akumulátorový ruční postřikovač s tlakem až 2 barů s plnicím objemem 5 litrů. Je jako stvořený do skleníků a uzavřených prostor. Umožňuje až 2,5 hodiny souvislé práce.
Skladom
*****
Alga 600
123 Kč
 ks
100% vodorozpustný práškový extrakt z mořských řas vhodný pro bio produkci zeleniny a ovoce a také pro olejniny, obiloviny, trávníky, okra. rostliny a jiné.
Skladom
ALGICID SPECIAL nepěnivý
237 Kč
 ks
Přípravek určený pro boj s vodní řasou. Absolutně nepěnivý, vhodný pro použití v bazénech s protiproudy a ve vířivých vanách, pH neutrální, bez chuti a bez zápachu.
Skladom
ALGICID STANDART snížená pěnivost
156 Kč
 ks
Chemoform Algacid standart slouží k odstranění přemnožených řas v bazénech.
Skladom
*****
Bezpečne
Alginure
780 Kč
 ks
Biologický pomocný prostředek ALGINURE pro posílení odolnosti rostlin proti plísním. Prostředek působí jak preventivně, tak kurativně.
Skladom
*****
Aliette 80 wg
37 Kč
 ks
Fungicid ALIETTE ve formě dispergovatelného prášku k ochraně proti plísni na listech chmele, tykvovité zeleniny a jahodníku.
Skladom
Alkalita
160 Kč
 ks
Přípravek na zvýšení alkality bazénové vody
Skladom
*****
Almus champion červený
116 Kč
 ks
Je přípravek k hubení létajícího a lezoucího hmyzu a jeho zárodků. Je neškodný pro člověka a teplokrevné živočichy. Almus Champion je netoxický insekticidní přípravek s dlouhodobý
Skladom
*****
Almus champion modrý
116 Kč
 ks
Přípravek k hubení ektoparazitů na zvířatech. Účinný proti všem známým druhům ektoparazitů na zvířatech, likviduje i zárodky. Je neškodný pro člověka a teplokrevné živočichy.
Skladom u dodávateľa
Amistar 250 sc
12 488 Kč
 ks
Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a brambor proti kořenomor
Skladom
Novinka
Antifer roztok červený
814 Kč
 ks
Antifer - roztok je pachový ohradník, který se používá pomocí savého materiálu formou vypařování.
Skladom
Novinka
Antifer roztok modrý
814 Kč
 ks
Antifer - roztok je pachový ohradník, který se používá pomocí savého materiálu formou vypařování. Účinný i na krtky a hryzce.
Skladom u dodávateľa
Novinka
Antifer roztok sada
2 308 Kč
 ks
Antifer - roztok je pachový ohradník, který se používá pomocí savého materiálu formou vypařování.
Skladom
Novinka
Antifer roztok zelený
814 Kč
 ks
Antifer - roztok je pachový ohradník, který se používá pomocí savého materiálu formou vypařování.
Skladom
*****
Apollo 50 sc
62 Kč
 ks
Přípravek ve formě tekutého koncentrátu, určený k hubení vajíček a prvních pohyblivých stadií svilušek na ovo. dřevinách, vinné révy a okras. rostlinách.
Skladom
*****
Novinka
Askon
70 Kč
 ks
Postřikový přípravek na ochranu zeleniny proti houbovým chorobám.
Skladom
*****
Novinka
Atak fumigátor
487 Kč
 ks
Insekticidní dýmovnice určená k hubení škodlivého a obtížného hmyzu v uzavřených prostorách.
Skladom
*****
Atonik
62 Kč
 ks
Rostlinný růstový stimulátor ve formě s vodou mísitelného kapalného koncentrátu určený ke zvýšení výnosu a kvality. Stimulátor růstu kořenů rostlin.
Skladom
Aurora 40 wg
2 633 Kč
 ks
Postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí, určený k postemergentnímu ošetření obilnin (pšenice ozim, ječmen jarní a ozimý, žito a tritikale; oves)
Skladom
*****
Akcia
BACTI PLUS, prášek do septiků, žump a čističek
312 Kč
 ks
Odstraňuje zápach, optimalizuje chod septiků a žump, a zajišťuje účinné čištění odpadní vody.
Skladom
*****
Barenbrug Barpower RPR
258 Kč
 ks
Trávník s regenerační schopností a vyšší tolerancí vůči zátěži. Lze použít pro různé účely, např. na trávníky, místní fotbalové hřiště nebo v parku.
Skladom
*****
Barenbrug Mow Saver
298 Kč
 ks
Směs určená pro rychlé založení a malý přírůstek biomasy. Nízko rostoucí tráva Mow Saver produkuje méně biomasy a snižuje potřebu sečení až o 35 %.
Skladom
*****
Barenbrug rpr sport
1 330 Kč
 ks
Směs připravená pro založení určená pro intenzivně zatěžované sportovní plochy, samoobnovovacia schopnost bez nutnosti prísevu.
Skladom
*****
Barenbrug shadow
252 Kč
 ks
Travní směs pro stinná místa.
Skladom
*****
Barenbrug sos
217 Kč
 ks
Travní směs SOS firmy Barenbrug je ideální směsí pro dosévání na sportovních a rekreačních hřištích. Klíčí již při 6 C.
Skladom
*****
Barenbrug supersport
176 Kč
 ks
Směs je určena především pro fotbalové stadiony nejvyšší třídy.
Skladom
*****
Barenbrug water saver
260 Kč
 ks
Směs semen trav WATER Saver pro vypěstování zdravého, silného a krásného zeleného trávníku v suchém a horkém prostředí.
Skladom
*****
Basamid granulát
8 640 Kč
 ks
Granulovaný nematicidní přípravek k desinfekci půdy, určený k boji proti patogenním půdním houbám, půdním háďátkům a plevelům. Má dezinfekční a dezinsekční vlastnosti.
Skladom
Bílý nátěr na kmeny zdravá zahrada
270 Kč
 ks
Biologicky odbouratelná barva na ochranu kmenů stromů a keřů.
Skladom
*****
Big beat tyčinkové hnojivo
80 Kč
 ks
Organo-minerální hnojivo určené pro všechny druhy kvetoucích i nekvetoucích rostlin, bylinek, ovoce a zeleniny pěstovaných v nádobách. Posiluje a regeneruje rostliny při poškození savým
Skladom
*****
BIO Plantella arbosan balzám
55 Kč
 ks
BIO Plantella ARBOSAN je smůla (balzám) k ošetření poranění při štěpení a jiných poškozeních na stromech, dřevinách a keřích.
Skladom
*****
BIO PLANTELLA lepící pás na stromy
106 Kč
 ks
Oboustranný lepicí pás na stromy (mravenci, píďalky, housenky).
Skladom
*****
Novinka
Bio Plantella lepové desky na cibuli a česnek
120 Kč
 ks
Lepové desky na ochrana cibule, pórku a česneku proti škůdcům.
Skladom
*****
Novinka
BIO PLANTELLA PROTEKT nátěr na kmeny
232 Kč
 ks
Nátěr na kmeny stromů který chrání před mrazem a biologický chrání vůči škůdcům, houbovým chorobám, mechem a lišejníkem.
Skladom
*****
BIOFORMATOX PLUS proti mravencům
88 Kč
 ks
Prášek s účinkem proti mravencům. Působí dotykově nejlépe ve formě postřiku či zálivky přímo na hmyz a především do jeho hnízd. Působí selektivně na mravence. BIOFORMATOX PLUS je
Skladom
*****
Biokompost
204 Kč
 ks
Vysoce účinný biologický přípravek urychlující rozklad organických látek v zahradních kompostech.
Skladom
*****
Akcia
BIOLIT ECO lapač potravinových molů
111 Kč
 ks
Účinně ochrání potraviny před čtyřmi nejčastějšími druhy potravinových molů. Obsahuje kombinaci vnitřního lepícího povrchu a vábící látky (feromonu), která spolehlivě láká sa
Skladom
*****
Biolit L proti létajícímu hmyzu
115 Kč
 ks
Sprej na hubení létajícího hmyzu.
Skladom
Biolit L Sensitive proti létajícímu hmyzu
119 Kč
 ks
Sprej proti létajícímu hmyzu bez zápachu.
Skladom
*****
BIOLIT náhradní tekutá náplň proti komárům
176 Kč
 ks
Náhradní tekutá náplň je určena pro elektrický odpuzovač Biolit.
Skladom
BIOLIT PLUS náhradní tekutá náplň proti mouchám a komárům 30 nocí
161 Kč
 ks
Biolit Plus náhradní tekutá náplň je určena pro elektrický odpuzovač Biolit Plus.
Skladom
BIOLIT PLUS proti mravencům
171 Kč
 ks
BIOLIT PLUS proti mravencům je vysoce účinný a trvanlivý povrchový sprej na hubení mravenců a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.
Skladom
*****
BIOLIT PLUS proti vosám
175 Kč
 ks
Vsoce účinný prostorový a povrchový sprej k ochraně proti vosám.
Skladom
Novinka
Biolit prášek proti mravencům
108 Kč
 ks
Přípravek proti mravencům s okamžitým účinkem. Poskytne dlouhodobou ochranu vašeho domova až na 12 týdnů.
Skladom
*****
BIOLIT UNI – proti létajícímu a lezoucímu hmyzu
114 Kč
 ks
Vysoce účinný univerzální sprej proti mouchám, komárům, švábům, mravencům a jinému létajícímu a lezoucímu hmyzu v domácnostech.
Skladom u dodávateľa
*****
Bezpečne
Biool
109 Kč
 ks
Prostředek s fyzikálním působením na živočišné škůdce. Účinkuje na: molice, housenky, svilušky, mšice, třásněnky, puklice a mnoho dalších škůdců.
Skladom
*****
BIOTOLL FARACID PLUS proti mravencům rozprašovač
127 Kč
 ks
Postřikový insekticid proti mravencům.
Skladom
*****
BIOTOLL proti mravencům prášek
53 Kč
 ks
Insekticidní prášek proti mravencům ve formě jemného bílého prášku.
Skladom
*****
BIOTOLL univerzální insekticid
106 Kč
 ks
Kontaktní a žaludkový postřikový insekticid na hubení hmyzu a mravenců s dlouhodobým účinkem.
Skladom
*****
Bezpečne
Bioton
109 Kč
 ks
Prostředek s fyzikálním účinkem proti padlím na rajčatech, tykvovité zelenině, angreštech, rybízu, révě, růžích a jiných rostlinách.
Na objednávku
Biscaya 240 od
10 588 Kč
 ks
Insekticidní přípravek ve formě olejové disperze proti škůdcům bramboru, hořčice, hráchu setého, kukuřice, řepky olejky, slunečnice roční a vojtěšky.
Skladom
*****
Bizon
6 380 Kč
 ks
Širokospektrální podzimní herbicid do všech ozimých obilnin pro hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů.
Skladom
*****
Bofix
171 Kč
 ks
Herbicid BOFIX pro hubení plevelů v trávníku a travních porostech. Postřik na trávník proti dvouděložným plevelům.
Skladom
*****
Novinka
Boroil hnojivo
68 Kč
 ks
Boritanové hnojivo na optimalizaci výživy rostlin bórem a tím zvyšuje množství a kvalitu výnosu plodin, zvyšuje odolnost rostlin proti škůdcům a houbovým chorobám.
Skladom
Novinka
Bros deštička proti hmyzu
113 Kč
 ks
Fumigační prostředek na hubení hmyzu v podobě destičky nasycené účinnou látkou. Působí pozvolným odpařováním účinné látky z destičky po dobu 3 - 4 měsíců.
Skladom
*****
BROS FEROMOX STANDARD lepíci past na rychle lezoucí hmyz
39 Kč
 ks
Lepíci past na rychle lezoucí hmyz.
Skladom
BROS lapač octomilek
111 Kč
 ks
Lapač speciálně určený k snižování počtu octomilek/ovocných mušek.
Skladom
*****
BROS LAPAČ VOS A MUCH s přípravkem
158 Kč
 ks
Slouží k chytání vos v místnosti. Lapače zavěste v určité vzdálenosti od místa relaxace, terasy, otevřeného okna tak, aby hmyz prolétal kolem, než dorazí k místu, které chcete chrán
Skladom
Bros lepová past na šváby
42 Kč
 ks
BROS lep na šváby. Nevysychá 4 měsíce, neobsahuje chemikálie, může se používat v nemocnicích.
Skladom
*****
Bros mucholapka na okno
49 Kč
 ks
Estetická forma vábení létajícího hmyzu s barevným potiskem.
Skladom
*****
Bros mucholapka plochý lep
38 Kč
 ks
Moderní forma vábení létajícího hmyzu. Speciální formulace lepidla vydrží účinná až 12 měsíců.
Skladom
*****
Bros mucholapka válcová
8 Kč
 ks
Mucholapka působí nepřetržitě během několika měsíců. Bez vůně a zápachu.
Skladom
*****
BROS proti molům šatním
69 Kč
 ks
Vysoce účinný prostorový sprej na hubení šatních molů. Přípravek působí na dospělé moly i jejich larvy.
Skladom
*****
Bros náhradní náplň do lapača vos
96 Kč
 ks
Náhradní náplň do lapače vos, sršňů a much v exteriéru.
Skladom
*****
Bros nástraha na mravence domek
86 Kč
 ks
Přípravek k okamžitému použití proti mravencům v zahradě, v místnostech a jejich bezprostředním okolí.
Skladom
*****
Bros odpuzovač krtků - akustický sonic
290 Kč
 ks
BROS Sonic účinně odpuzuje krtky, norníky a jiné zemní hlodavce. Působí příznivě vůči životnímu prostředí bez nutnosti použití chemických prostředků.
Skladom
*****
Bros prášek proti mravencům
104 Kč
 ks
Přípravek proti mravencům s okamžitým účinkem.
Skladom
*****
Bros repelent proti klíšťatům na oděvy
88 Kč
 ks
BROS repelent proti klíšťatům na oděvy.
Skladom
BROS REPELENT PROTI KOMÁROM A KLÍŠŤATŮM MAX aerosol
91 Kč
 ks
Přípravek ve spreji chránící proti komárům a klíšťat. Nezanechává skvrny na oděvu, nemastí.
Skladom
*****
Novinka
Bros repelent proti komárom a klíšťatům zelená síla
89 Kč
 ks
Přípravek ve spreji chránící proti komárům a klíšťat. Neobsahuje syntetické chemikálie
Skladom
*****
BROS SPREJ PROTI VOSÁM A SRŠŇŮM aerosol
122 Kč
 ks
Přípravek určený k hubení vos a sršňů a také k ničení jejich hnízd. Působí kontaktně, okamžitě po použití.
Na objednávku
Butisan star
12 770 Kč
 ks
Selektivní postřikový herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných a jednoletých lipnicovitých plevelů v řepce ozimé a jarní a hořčici.

Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.