721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Sulka CaSulka Ca
*****

Sulka Ca

Roztokový koncentrát síry, převážně v polysulfidické formě, s vysokým obsahem vápníku (předjarní postřik).

z 81 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Roztokový koncentrát síry, převážně v polysulfidické formě, s obsahem živin jako dusík, draslík a vápník.

Složení

Obsah vápníku (CaO): min. 8,0%
Obsah celkové síry (S): min. 19,0%
Z toho polysulfidická síra: min. 14,0%

 • používá se jako půdní hnojivo zejména pro půdy chudé na síru, nebo jako aplikace pro rostliny náročné na síru
 • významně ovlivňujících kvalitu pěstovaných plodin
 • patří mezi nejkoncentrovanější zdroj síry v čiré roztokové formě, která je po aplikaci na list dobře asimilovatelná rostlinami, část v rychle působící a část v pozvolně působící formě
 • je vysoce efektivním zdrojem síry v polysulfidické formě, která se v půdě pozvolna oxiduje na elementární a na rostliny rychle působící síranovou formu
 • přítomnost thiosíranu vápníku inhibuje proces ureázy v půdě, čímž se prodlužuje dostupnost dusíku pro rostliny
 • obsahuje vysokou koncentraci vodorozpustného vápníku, který po aplikaci přechází na méně rozpustnou uhličitanovou a síranovou formu, ale také na dobře rozpustnou thiosíranovou formu
 • snižuje kyselost půdy a váže kyslík a oxid uhličitý ze vzduchu
 • jak při aplikaci v době vegetačního klidu, tak při aplikaci na list příznivě ovlivňuje zdravotní stav rostlin
 • pozitivně ovlivňuje přístupnost stopových prvků a zvyšuje účinnost těchto živin pro rostliny (redukující a komplexotvorný charakter)

Použití a dávkování

 • SULKA - Ca je určena k základnímu hnojení do půdy. Aplikuje se po zředění vodou, v závislosti na náročnosti ošetřovaných rostlin k přihnojování sírou a vápníkem v dávce 0,5-1,5 litru přípravku na 100 m? v době vegetačního klidu. V případě olejnin je doporučená dávka 0,8-1,3 litru na 100m2, k přihnojení brambor dávka 0,5-0,6 litru na 100m2, zelí a cibuloviny je vhodné přihnojovat dávkou 1,0-1,2 litru na 100m2. Při hnojení do půdy nepřekračujte aplikační koncentraci 10% (750ml hnojiva do 10L vody), z důvodu homogennosti dávkování.
 • SULKA - Ca je vhodná ik ošetření sadby česneku, cibule, nebo hlíz užitkových rostlin. Doporučuje se namáčet po dobu 6 – 12 hod. ve 4% roztoku (315 ml hnojiva do 10 l vody), nechat vysušit a poté vysadit.
 • SULKA - Ca je hnojivo pro foliární aplikaci (aplikace postřikem na rostlinu) jako prevence ak odstranění příznaků nedostatku síry a vápníku na zelenině, ovoci a révě. Je určeno i pro doplnění vápníku pro vápnomilné kulturní rostliny. Foliární (postřikem) se aplikuje v koncentraci 1,5 - 2,5% (125 - 200 ml hnojiva do 10 l vody) v intervalech 10 - 14 dní. Maximální doporučená dávka hnojiva je 30 - 50 ml/100m2.
 • SULKA - Ca vykazuje pozitivní vliv při aplikování na dřevo ve révě a ovocných stromech v předjarním období. Pro info, aplikace v jiných zemích než v ČR, v SR uvedené aplikace nejsou oficiálně schváleny: vedlejší účinky - příznivě působí vůči přezimujícím škůdcům a snižuje výskyt kadeřavosti při dávkování na ovocné stromy před a při rašení 1% roztok (100 ml do 10 l vody), broskve před rašením 4% roztok (400 ml do 10 l vody) a réva po jarním řezu před rašením 4% roztok (400 ml do 10 l vody).

Podmínky pro aplikaci

 • Optimální teplota během aplikace je 10-20 ° C, ideální je bezvětrné počasí s nízkou intenzitou slunečního záření v ranních nebo večerních hodinách.
 • Z důvodu minimalizace rizika pro včely neaplikujte na kvetoucí plodiny. Před aplikací zajistěte, aby v ošetřovaném porostu nebyly kvetoucí plevele. Aplikaci proveďte v době, kdy včely aktivně nelétají za snáškovými zdroji.
 • Foliární aplikace (postřik) na mladých listech a kvetoucích plodinách se nedoporučuje, protože může způsobovat nekrózy – popálení.
 • Sulka - Ca není mísitelná s přípravky na ochranu rostlin ani s jinými listovými hnojivy.
 • Nepoužívejte v uzavřených průtorech.

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Česnek / Koncentrace v %: 4 % roztok / Čekací lhůta ve dnech: / Poznámky: moření sadby, namáčet 6-12 hodin, vysušit a poté vysadit
 • Cibule / Koncentrace v %: 4 % roztok / Čekací lhůta ve dnech: / Poznámky: moření sadby, namáčet 6-12 hodin, vysušit a poté vysadit
 • Ovocné dřeviny / Přezimující škůdci / Koncentrace v %: 1 % roztok / Čekací lhůta ve dnech: / Poznámky: před a při rašení
 • Réva / Přezimující škůdci / Koncentrace v %: 4 % roztok / Čekací lhůta ve dnech: / Poznámky: po jarním řezu před rašením
 • Réva / Kadeřavost (akarinóza) a plstnatost (erinóza) vinných listů / Koncentrace v %: 4 % roztok / Čekací lhůta ve dnech: / Poznámky: po jarním řezu před rašením
 • Broskve / Kadeřavost listů broskví / Koncentrace v %: 4 % roztok / Čekací lhůta ve dnech: / Poznámky: před rašením

 

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H314) Způsobuje vážné poleptání kůže.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • (EUH031 Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P233) Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.
 • (P260) Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • (P264) Po manipulaci pečlivě umyjte ruce.
 • (P280) Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu obličeje.
 • (P305)+(P351)+(P338) Po zasažení očí je opatrně několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P405) Uchovávejte uzamčené.
 • (P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy při dodržení standardních bezpečnostních pravidel

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Jak používat Sulka Ca?

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti