721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Agro Kadeřavost STOPAgro Kadeřavost STOP
*****

Agro Kadeřavost STOP

Fungicid pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti.

z 87 Kč
 ks

Skladem u dodavatele

Charakteristika produktu

 • Agro Kadeřavost STOP je fungicid pro dvoufázové ošetření broskvoní proti kadeřavosti. Kadeřavost se projevuje červenými puchýři na listech, ty se zvětšují a dochází ke zkadeření listů: postižené listy usychají a opadávají, může dojít i k napadání letorostů, květů a plodů.
 • Ochranná lhůta: 3 – 21 dní dle druhu plodiny

Návod k použití

Přípravek: Champion 50 WG

 1. krok ošetření v době nalévání pupenů
 2. krok ošetření následně 14 dní po 1. kroku
 • aplikaci provádějte včas – jakmile pupeny prasknou, houba se okamžitě dostane do rostliny a aplikace v tento okamžik je již neúčinná
 • měsíce pro aplikace: (2), 3, 4

Účinná látka

Hydroxid měďnatý  (768 g/kg (76,8 % hmotnosti, obsah kovové mědi 500 g/kg)

 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Kadeřavost listů (broskvoň): 10 g na 2,5- 5  litrů vody – při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení.
 • Plíseň bramborová (brambory): 10 g na 1,5 – 3 litry vody/50m2.
 • Plíseň cibulová (cibule, česnek, šalotka, pór): 10 g na 1 – 5 litrů vody/50m2 – od června.
 • Antraknóza fazolu (fazol na lusky): 10 g na 2 – 5 litrů vody/50m2.
 • Plíseň okurková (zelenina tykvovitá): 10 g na 2 – 5 litrů vody/50m2.
 • Plíseň révová (réva): 10 g na 5 litrů vody.
 • Puchrovitost (slivoň): 10 g na 2,5 – 5 litrů vody – při nalévání pupenů, nejpozději na počátku rašení.
 • Bakteriální spála (jabloň): 10 g na 10 – 20 litrů vody – před olistěním.
 • Bakteriální spála (hrušeň): 10 g na 5 – 10 litrů vody – před olistěním.
 • Korová nekróza (třešeň, višeň, meruňka): 10 g na 2,5 – 5 litrů vody.
 • Ochrana květů proti mrazu (meruňka): 10 g na 2,5 – 5 litrů vody – 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy.


Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H302) Zdraví škodlivý při požití
 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
 • (P301+P312) Při požití nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P391) Uniklý přípravek seberte.
 • (P501) Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Jak používat Agro Kadeřavost STOP?

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti