721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Bezpečne
AltelaAltela
*****

Altela

Biologický přípravek k omezení výskytu houbových chorob (plísně, strupovitost) brambor, rajčat, jahod, zeleniny, ovocných dřevin a révy.

od 223 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Biologický přípravek k omezení výskytu houbových chorob (plísně, strupovitost) brambor, rajčat, jahod, zeleniny, ovocných dřevin a révy. Altela je kontaktně působící produkt, který omezuje vývoj patogenních hub a bakterií na povrchu rostlin. Obsahuje přírodní enzymy, polyketidy, neživé bakterie, rostlinné extrakty, které vytvářejí na povrchu rostlin nevhodné prostředí pro řadu patogenních organismů. Zároveň obsahuje některé stopové prvky jako je mangan a zinek, které jsou významné pro aktivizaci obranných mechanismů rostlin. Altela se používá v období předpokládaného výskytu patogenů - po splnění infekčních podmínek nebo v období viditelného výskytu choroby.

Plíseň bramborová na rajče (Phytophthora infestans)

 • Jedná se o nejnebezpečnější chorobu rajčat.
 • V některých letech dokáže docela zničit úrodu.
 • Šíří se za vlhkého počasí.
 • Typickými příznaky tohoto onemocnění jsou: na okrajích starších listů vznikají šedo zelené skvrny, později hnědé, které se rychle rozšiřují od okraje listu až na celý jeho povrch.
 • Napadené listy rychle vadnou, tmavnou, scvrkávají se a následně hynou.
 • Podobné skvrny se mohou nacházet i na stonku.
 • Napadá tak také plody, nejprve se objevují malé šedo zelené skvrny, které se rychle rozšiřují.
 • Pro silně napadené rozkládající se rostliny je typický pronikavý zápach.
 • Včasným ošetřením rostlin rajčat přípravkem Altela ideálně v období růstového stadia kdy listová růžice nebo stonek dosáhla 50% (půl) z očekávané finální velikosti rostliny, nebo při počátečním napadení nemocí.

Plíseň bramborová (Phytophthora infestans)

 • Původcem plísně bramborové je houba Phytophthora infestans.
 • Patogen napadá nadzemní části a hlízy.
 • Nemoc se zpočátku vyskytuje v ohništích později se šíří celoplošně.
 • Na okraji starších listech rajčat vznikají neohraničené nejprve šedozelené později hnědé skvrny, které se rychle šíří na celou plochu listu.
 • Jako první jsou napadány spodní listy a později hnije celá nať.
 • Napadené listy rychle vadnou, tmavnou, zasychají a odumírají.
 • Onemocnění může v krátké době zničit celou rostlinu au brambor může silně infikovat i hlízy, které nelze skladovat.
 • Výskyt onemocnění podporuje vlhké počasí, tedy časté a vydatné srážky. Biologická ochrana pomocí přípravku Altela.
 • Přípravek je třeba aplikovat v růstovém stadiu, kdy je zapojeno je 50% rostlin v řádku.
 • Pro úspěšný boj s plísní bramborovou je včasná aplikace a monitoring porostu nebo při počátečním napadení porostu brambor.

Plíseň okurková (Pseudoperenospora cubensis)

 • Původcem plísně okurkové je houba Peronoplasmopara cubensis.
 • Příznaky napadení: na vrchní straně listů se vytvářejí nejdříve světle zelené až žlutozelené skvrny ohraničené žilnatinou.
 • Na spodní straně listů se v místech skvrn objevuje tmavě hnědý povlak reprodukčních orgánů patogenu.
 • Počet skvrn narůstá, skvrny se rozrůstají a splývají.
 • Postižené listy později zhnědnou a celá rostlina usychá.
 • Výskyt podporuje deštivé počasí, nevhodná zálivka na list nebo pěstování na stinných místech.
 • Jsou-li v období května a června vydatné srážky, doporučujeme aplikovat kontaktní přípravek Altela s maximálním počtem aplikací 4x za vegetaci.
 • Interval mezi aplikacemi je 7-10 dní.

Chrastavitost jabloně (Venturia inaequalis, anamorfa: Spilocaea pomi)

 • Různé velké strupovité skvrny postihují nejčastější plody, ale projevy této choroby se mohou objevit i na listech a květinách.
 • Největší škody způsobí časné jarní napadení kolem doby kvetení, které následně způsobí opadávání květin i malých plodů.
 • Poškození později napadených plodů má vliv na jejich vzhled, deformace, pukání a tím se zvyšuje vstup dalších patogenů.
 • To snižuje skladovatelnost plodů. Poškozené listy předčasně opadávají.
 • Původce chrastavitosti přezimuje v spadaném listí.
 • Rozhodující je ošetřování v době největšího ohrožení infekce, což je doba od stadia růžového pupenu do cca dvou týdnů po odkvětu.

Plíseň révy (Botrytis cinirea)

 • Na napadených listech se nejprve objevují světle zelené, později žlutozelené, nažloutlé a nakonec hnědé nekrotické skvrny.
 • Výjimečně dochází ke žloutnutí celých listů. Na spodní straně skvrn je bělavý porost rozmnožovacích orgánů houby.
 • Typickým příznakem napadení plísni révové je přítomnost tzv. . „olejových“ skvrn na listech.
 • K napadení květu a bobulí může dojít pokud nemají ochrannou voskovou vrstvičku – do velikosti cca 2,5mm.
 • Později může nastat infekce jen při mechanickém poranění povrchu bobule. kroupami, obalovačem, nebo přerostnutím houby přes stopky.
 • Napadené bobule se obarví do šedo zelena, postupně zasychají. Onemocnění se šíří zejména za vlhkého a teplejšího počasí.
 • Přípravek Altela aplikujte v růstovém stádiu od plného kvetení až do začátku vývoje plodu.
 • V růstové fázi nasazování plodů doporučujeme vyšší koncentraci přípravku při aplikaci.

Plíseň cibule (Perenospora destructor)

 • Nejvýznamnějším houbovým onemocněním cibule je Plíseň cibulová, původcem této choroby je houba Perenospora destructor.
 • První symptomy na cibuli se objevují ve druhé polovině května podobě eliptických šedohnědých nebo nažloutlých skvrn na starších listech.
 • Skvrny se postupně zvětšují a barvu mění ve světle hnědou, později celé blednou a žloutnou a usychají.
 • Příznivé podmínky pro vývoj této choroby je deštivé počasí a teplota pod 22 °C.
 • Při ošetřování porostů cibule přípravek Altela aplikujte v růstové fázi, kdy listová růžice nebo hlavní stonek dosáhla poloviny z očekávané velikosti.
 • Z preventivních opatření je vhodné pěstovat cibuli na vzdušných a slunečních stanovištích, kde je dostatečné proudění vzduchu a tak také nepěstovat cibuli v hustém sponu.
   

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H334) Může vyvolat příznaky alergie, astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
 • (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 • (P301+P312) PŘI POŽITÍ Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
 • (P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě

 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Réva / Škodlivý činitel: Houbové choroby / Dávka na 10 L: 10 ml / 100 m2 / Ochranná doba: AT
 • Réva / Škodlivý činitel: Houbové choroby / Dávka na 10 L: 20 ml / 100 m2 / Ochranná doba: AT
 • Ovocné dřeviny / Škodlivý činitel: Houbové choroby / Dávka na 10 L: 20 ml / 100 m2 / Ochranná doba: AT
 • Brambory / Škodlivý činitel: Houbové choroby / Dávka na 10 L: 20 ml /100 m2 / Ochranná doba: AT
 • Zelenina / Škodlivý činitel: Houbové choroby / Dávka na 10 L: 10 ml / 100 m2 / Ochranná doba: AT
 • Jahody / Škodlivý činitel: Houbové choroby / Dávka na 10 L: 10 ml / 100 m2 / Ochranná doba: AT
Příbuzné produkty
Skladem > 5 ks
*****
Bezpečne
Bioton
130 Kč
 ks 
+
-
Prostředek s fyzikálním účinkem proti padlím na rajčatech, tykvovité zelenině, angreštech, rybízu, révě, růžích a jiných rostlinách.
Skladem > 20 ks
*****
Novinka
Natura bylinková směs na plísně
187 Kč
 ks 
+
-
100% přírodní produkt. Bylinková směs na plísně je směsí mleté skořice a hřebíčku v sáčku z čajového papíru.
Skladem > 10 ks
*****
Bezpečne
Trifender
126 Kč
 ks 
+
-
Biologický přípravek na ochranu rostlin proti půdním houbám a houbovým chorobám.
Skladem > 10 ks
*****
Folicit
105 Kč
 ks 
+
-
Přírodní produkt s obsahem účinných látek jako je sojový lecitin a slunečnicový olej, které aktivují fyziologické funkce rostlin a tím stimulují produkci phytoalexínov.
Skladem > 10 ks
*****
Novinka
Flora vita citro
65 Kč
 ks 
+
-
Přípravek obsahující citrusovou silici zvyšující odolnost a účinně působící proti houbovým chorobám, zejména padlí.
Skladem u dodavatele
*****
Bezpečne
Vitisan
174 Kč
 ks 
+
-
Biologicky přípravek zvyšující odolnost rostlin proti padlí a plísni šedé u révy, padlí a strupovitosti jádrovin, padlí na zelenině a růžích.
Skladem dle varianty
*****
Novinka
Clonoplus
116 Kč
 ks 
+
-
Přípravek zlepšuje kvalitu kořenového systému rostlin, který vede k lepší vitalitě a přirozené obranyschopnosti rostlin.
Skladem > 5 ks
*****
Cuprotonic
93 Kč
 ks 
+
-
Přípravek na bázi mědi a zinku zvyšující odolnost rostlin proti virovým, bakteriálním a houbovým chorobám, omezuje výskyt nemocí a optimalizuje výživu.
Náš eshop používá soubory cookie. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webu. Další soubory cookie používáme pro analýzy. Ty můžete případně odmítnout.