• Slovensky
  • Česky
Nákup přes telefon 721 / 875 550
Bezpečne
POLYVERSUMPOLYVERSUM
Balení:

Skladem

POLYVERSUM

*****
151
Biologický přípravek na ochranu rostlin proti houbovým chorobám.

Charakteristika produktu

  • Přípravek POLYVERSUM ® je zaregistrován i v ekologickém zemědělství.
  • Kromě fungicidní účinnosti má aplikace přípravku POLYVERSUM ® i stimulační efekt - vlivem působení houby Pythium oligandrum rostlina zvyšuje produkci kyseliny indolyloctová a zvyšuje obsah fosforu a cukrů v rostlině. Porosty jsou zdravější a odolnější proti napadení houbovými chorobami.
  • Výhodou použití přípravku POLYVERSUM ® je nulová ochranná doba.
  • Přípravek nezanechává rezidua. Proto je možné jej použít i těsně před sklizní, nebo během postupného zrání a sklizně. Tuto výhodu využívají zejména pěstitelé zeleniny a jahod v ČR av Polsku a to zejména v plodinách zpracovávaných pro tzv.. "baby food" - dětskou výživu.
  • Přípravek POLYVERSUM ® je třeba aplikovat preventivně, tj. ještě před výskytem choroby. Po aplikaci musí spóry nejprve vyklíčit a až po rozrostlými houby (vhodné podmínky jsou teplo a vlhko) je tato schopna parazitovat na fytopatogenních houbách. Při správné aplikaci je možné udržet porost ve výborném zdravotním stavu.
  • Přípravek POLYVERSUM ® je možné aplikovat s hnojivy, herbicidy a insekticidy. Nesmí být aplikován s jinými fungicidy (ani s měďnatými přípravky) neboť by došlo ke zničení
  • Pythium oligandrum. Pokud je přípravek aplikován v době, kdy ještě doznívá účinnost chemického fungicidu, sníží se aktivita přípravku POLYVERSUM ®.

Účinná látka

Houba Pythium oligandrum působí mykoparaziticky, tj. vyhledá fytopatogenní hubu, obroste ji myceliem, nebo generativního orgány, a enzymaticky rozloží na jednoduché složky, které pak využívá pro svoji výživu. Účinná látka Pythium oligandrum se běžně vyskytuje v půdě, odkud byla izolována

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku
 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Postřiková kapalina Poznámka
Brambor  Plíseň bramboru  moření suché  AT  0,25–0,5 kg/t    plíseň bramborová - primární infekce, v systémech ekologického zemědělství, minor. reg.: EU 
Brambor  Plíseň bramboru  preventivně od BBCH 14, max. 8x, v intervalu 7–14 dnů  AT  0,1-0,2 kg   300–800 l  v systémech ekologického zemědělství, minor. reg.: EU 
Brambor  Kořenomorka bramborová  moření - nástřik na hlízy  AT  0,25–0,5 kg/t    minor. reg.: EU 
Brambor  Plíseň bramboru  moření - nástřik na hlízy  AT  0,25–0,5 kg/t    plíseň bramborová - primární infekce, v systémech ekologického zemědělství, minor. reg.: EU 
Brambor  Kořenomorka bramborová  moření suché  AT  0,25–0,5 kg/t    minor. reg.: EU 
Brukvovitá zelenina  Plíseň zelná   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Brukvovitá zelenina  Fomové černání stonku   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Brukvovitá zelenina  Alternariová skvrnitost košťálovin   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Cukrovka  Spála řepná  moření suché, obalování  AT  5,0 g/kg osiva    minor. reg.: EU 
Hořčice  Hlízenka obecná  od 1. páru pravých listů  0,1 kg   200–600 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Rakovec a.s. 
Hořčice  Čerň řepková  od 1. páru pravých listů  0,1 kg   200–600 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Rakovec a.s. 
Hořčice  Plíseň šedá  od 1. páru pravých listů  0,1 kg   200–600 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Rakovec a.s. 
Hrách  Houbové choroby  moření suché, obalování  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Hrách  Antraknóza luskovin  v BBCH 65–79, max. 2×, v intervalu 7 –10 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Chmel  Plíseň chmelová  od počátku rašen  0,25 kg   700–2000 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Tomáš Staněk, Řevničov 
Chmel  Houbové choroby kořenáčů chmele  zálivka po výsadbě  AT  0,05 %     Počet ošetření: neomezen, Minor. reg.: Tomáš Staněk, Řevničov 
Chmel  Houbové choroby kořenáčů chmele  máčení kořenáčů  AT  0,05 %     max. 1×, Minor. reg.: Tomáš Staněk, Řevničov 
Jahodník  Červená hniloba jahodníku  máčení sazenic před výsadbou  AT  0,05 %   300–1000 l  minor. reg.: ZD Dlouhá Lhota, 1×, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin 
Jahodník  Plíseň šedá - jahodník  těsně před květem, opakovat v intervalu 5–7 dnů  AT  0,1 kg   300–1000 l  minor. reg.: ZD Dlouhá Lhota, počet ošetření neomezen, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin 
Jahodník  Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku  máčení sazenic před výsadbou  AT  0,05 %   300–1000 l  minor. reg.: ZD Dlouhá Lhota, 1×, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin 
Jahodník  Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku  pásová zálivka po výsadbě  AT  0,05 %   300–1000 l  minor. reg.: ZD Dlouhá Lhota, 1×, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin 
Jahodník  Fytophtorová hniloba rhizomů a plodů jahodníku  těsně před květem, opakovat v intervalu 5–7 dnů  AT  0,1 kg   300–1000 l  minor. reg.: ZD Dlouhá Lhota, počet ošetření neomezen, citlivost není známa, ale doporučuje se ověřit na malém vzorku rostlin 
Ječmen jarní  Rez travní    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Sněť mazlavá pšeničná  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Fuzariozy klíčních rostlin  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Rez pšeničná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Fusariózy klasů     AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Rez ječná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Stéblolam    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen jarní  Rez plevová    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Fusariózy klasů     AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Rez ječná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Stéblolam    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Rez plevová    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Sněť mazlavá pšeničná  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Rez travní    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Fuzariozy klíčních rostlin  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Ječmen ozimý  Rez pšeničná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Kapusta  Fomové černání stonku   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Kapusta  Alternariová skvrnitost košťálovin   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Kapusta  Plíseň zelná   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Kedluben  Fomové černání stonku   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Kedluben  Alternariová skvrnitost košťálovin   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Kedluben  Plíseň zelná   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Květák  Alternariová skvrnitost košťálovin   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Květák  Plíseň zelná   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Květák  Fomové černání stonku   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Lesní školky  Houbové choroby  máčení kořenů  AT  0,05 %     školky lesních a okrasných dřevin, Minor. reg.: Ing. Jiří Štreit, ověřit citlivost 
Lesní školky  Houbové choroby  postřik, zálivka  AT  2 kg     školky lesních a okrasných dřevin, Minor. reg.: Ing. Jiří Štreit, ověřit citlivost 
Lesní školky  Houbové choroby  moření osiva  AT  5,0 g/kg    školky lesních a okrasných dřevin, Minor. reg.: Ing. Jiří Štreit, ověřit citlivost 
Lupina bílá  Houbové choroby  moření suché  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Lupina bílá  Hlízenka obecná  max. 2×, v intervalu 7–30 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Lupina bílá  Antraknóza luskovin  max. 2×, v intervalu 7–30 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Lupina bílá  Houbové choroby  moření mokré  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Lupina žlutá  Antraknóza luskovin  max. 2×, v intervalu 7–30 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Lupina žlutá  Houbové choroby  moření mokré  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Lupina žlutá  Hlízenka obecná  max. 2×, v intervalu 7–30 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Lupina žlutá  Houbové choroby  moření suché  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Mák  Plíseň maková  1. a 2. aplikace v BBCH 12-19, 3. do BBCH 51  AT  0,1 kg   200–400 l  pozemně, interval mezi ošetřeními 14 dnů, minor. reg.: Silo Střednice 
Mák  Helmintosporióza máku   1. a 2. aplikace v BBCH 12-19, 3. do BBCH 51  AT  0,1 kg   200–400 l  pozemně, interval mezi ošetřeními 14 dnů, minor. reg.: Silo Střednice 
Okrasné dřeviny  Houbové choroby  moření osiva  AT  5,0 g/kg    školky lesních a okrasných dřevin, Minor. reg.: Ing. Jiří Štreit, ověřit citlivost 
Okrasné dřeviny  Houbové choroby  máčení kořenů  AT  0,05 %     školky lesních a okrasných dřevin, Minor. reg.: Ing. Jiří Štreit, ověřit citlivost 
Okrasné dřeviny  Houbové choroby  postřik, zálivka  AT  2 kg     školky lesních a okrasných dřevin, Minor. reg.: Ing. Jiří Štreit, ověřit citlivost 
Okurka  Plíseň okurková       0,1 kg   300-1000 l  minor. reg.: Ing.Tomáš Salinger 
Okurka  Houbobé choroby okurky  suché moření osiva    5 g/kg    minor. reg.: Ing.Tomáš Salinger 
Okurka  Houbobé choroby okurky  zálivka    0,05 % (5 ml/rostlinu)    minor. reg.: Ing.Tomáš Salinger 
Paprika  Houbové choroby zeleniny  postřik, závlaha  AT  0,1-0,2 kg     dávka dle předpokládaného napadení, Minor. Reg.: Petr Rubák 
Paprika  Houbové choroby zeleniny  máčení, zálivka sazenic před výsadbou  AT  0,05 %     minor. reg.: Petr Rubák 
Paprika  Houbové choroby zeleniny  moření osiva  AT  5 g/kg    minor. reg.: Petr Rubák 
Pšenice jarní  Stéblolam    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice jarní  Rez plevová    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice jarní  Sněť mazlavá pšeničná  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice jarní  Rez travní    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice jarní  Fuzariozy klíčních rostlin  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice jarní  Rez pšeničná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice jarní  Fusariózy klasů     AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Rez pšeničná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Fuzariozy klíčních rostlin  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Fusariózy klasů     AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Stéblolam    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Rez plevová    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Sněť mazlavá pšeničná  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Pšenice ozimá  Rez travní    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Rajče  Houbové choroby  postřik, zálivka postřik jen při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Bogar-bioprodukt s.r.o., ověřit citlivost 
Rajče  Houbové choroby  máčení kořenů před výsadbou  AT  0,05 %     Minor. reg.: Bogar-bioprodukt s.r.o., ověřit citlivost 
Rajče  Houbové choroby  moření osiva  AT  5,0 g/kg    Minor. reg.: Bogar-bioprodukt s.r.o., ověřit citlivost 
Réva vinná  Plíseň šedá - vinná réva  od počátku rašení, opakovat s minimálním intervalem 5–7 dní  AT  0,25 kg   300–1000 l  Minor. reg.: Tomáš Fiala, ověřit citlivost, použití v systémech ekologického zemědělství 
Réva vinná  Houbové choroby sazenic révy vinné  zálivka po výsadbě  AT  0,05 %     Počet ošetření: neomezen, Minor. reg.: Agropol Mikulov spol. s r. o. 
Réva vinná  Plíseň révová  od počátku rašení, opakovat s minimálním intervalem 5–7 dní  AT  0,25 kg   300–1000 l  Minor. reg.: Tomáš Fiala, ověřit citlivost, použití v systémech ekologického zemědělství 
Réva vinná  Houbové choroby sazenic révy vinné  máčení sazenic  AT  0,05 %     max. 1×, Minor. reg.: Agropol Mikulov spol. s r. o. 
Ředkev  Hlízenka obecná    AT  0,1 kg   300–400 l  platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 3× 
Ředkev  Fomové černání stonku     AT  0,1 kg   300–400 l  platí pro ředkev olejná - pro produkci osiva pro strniskové směsky na zelené hnojení, menšinové použití, max. 3× 
Řepa krmná  Spála řepná  moření suché, obalování  AT  5,0 g/kg osiva    minor. reg.: EU 
Řepka olejka, jarní  Fomové černání stonku   ve fázi BBCH 30-40 a ve fázi BBCH 40-65  AT  0,1 kg   300–400 l  2 aplikace, pozemně 
Řepka olejka, jarní  Hlízenka obecná  ve fázi BBCH 30-40 a ve fázi BBCH 40-65  AT  0,1 kg   300–400 l  2 aplikace, pozemně 
Řepka olejka, ozimá  Fomové černání stonku   ve fázi BBCH 30-40 a ve fázi BBCH 40-65  AT  0,1 kg   300–400 l  2 aplikace, pozemně 
Řepka olejka, ozimá  Fomové černání stonku   ve fázi BBCH 30-40 a ve fázi BBCH 40-65  AT  0,1 kg   300–400 l  2 aplikace, pozemně 
Slunečnice  Hlízenka obecná  od 1. páru pravých listů  0,1 kg   200–600 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Statek Libořice Drahouš s. r. o. 
Slunečnice  Alternariová skvrnitost košťálovin   od 1. páru pravých listů  0,1 kg   200–600 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Statek Libořice Drahouš s. r. o. 
Slunečnice  Plíseň šedá  od 1. páru pravých listů  0,1 kg   200–600 l  pozemně, Počet ošetření: neomezen, opakování v intervalu min. 5–7 dní, minor. reg.: Statek Libořice Drahouš s. r. o. 
Sója  Houbové choroby  moření mokré  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Sója  Antraknóza luskovin  max. 2×, v intervalu 7–30 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Sója  Houbové choroby  moření suché  AT  0,5–1,0 kg/t osiva    minor. reg.: EU 
Sója  Hlízenka obecná  max. 2×, v intervalu 7–30 dnů  AT  0,1 kg   300–400 l  minor. reg.: EU 
Trávníky  Houbové choroby  postřik, závlaha  AT  0,2 kg   300–800 l  minor. reg.: Petr Rubák, trávníky golfové a okrasné 
Trávníky  Houbové choroby  moření osiva  AT  5 g/kg    minor. reg.: Petr Rubák, trávníky golfové a okrasné 
Tritikale  Fuzariozy klíčních rostlin  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Rez pšeničná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Fusariózy klasů     AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Stéblolam    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Rez plevová    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Sněť mazlavá pšeničná  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Rez travní    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Tritikale  Rez žitná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Zelenina  Houbové choroby  máčení kořenů  AT  0,05 %     Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Zelenina  Houbové choroby  moření osiva  AT  5,0 g/kg    Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Zelí  Fomové černání stonku   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Zelí  Alternariová skvrnitost košťálovin   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Zelí  Plíseň zelná   zálivka, postřik při vzcházení  AT  2 kg   300–800 l  Minor. reg.: Rudolf Míča, ověřit citlivost 
Žito  Rez plevová    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Stéblolam    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Sněť mazlavá pšeničná  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Rez travní    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Rez žitná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Fuzariozy klíčních rostlin  moření osiva  AT  0,5 - 1 kg/t osiva    jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Rez pšeničná    AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Žito  Fusariózy klasů     AT  0,1 kg     jen pro ekologické zemědělství, minor. reg.: PRO-BIO Svaz ekologických zěmědělců 
Příbuzné produkty
*****
Bezpečne
SOFTGUARD
Aktivátor imunity rostlin, aktivuje a posiluje imunitní systém rostlin, ochrana před plísňovými, bakteriálními a virovými chorobami.
Balení:
KOUZLO PŘÍRODY SKLENÍK PROTEKT koncentrát
Přírodní produkt z bylin pro zvýšení obranyschopnosti rostlin pěstovaných ve skleníku v době výskytu svilušky chmelové.
Balení:
Novinka
FLORAVITA SIO
Přípravek obsahující křemík a fenyklový olej proti houbovým chorobám.
Balení:
*****
Bezpečne
TRIFENDER
Biologický přípravek na ochranu rostlin proti půdním houbám a houbovým chorobám.
Balení:
*****
Bezpečne
PREV-B2
Kapalné foliární hnojivo s obsahem bóru.Omezuje výskyt savých a žravých škůdců (mšic, molic, svilušek, třásněnek a další).
Balení:
*****
Novinka
FLORA VITA CITRO
Přípravek obsahující citrusovou silici zvyšující odolnost a účinně působící proti houbovým chorobám, zejména padlí.
Balení:
KOUZLO PŘÍRODY RÉVA VINNÁ koncentrát
Přírodní bylinný přípravek pro zvýšení obranyschopnosti před výskytem nebo v době výskytu padlí révového na révě vinné.
Balení:
*****
Bezpečne
CONTROLPHYT Cu
Přípravek s preventivním účinkem proti houbovým, bakteriálním a virovým chorobám.
Balení:
LEVNÉ POSTŘIKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@levnepostriky.cz | tel.: +420 721 / 875 550
Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.
Katalog chorob a škůdců
Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.