• Slovensky
  • Česky
Nákup přes telefon 721 / 875 550
Novinka
ROUNDUP KLASIK PROROUNDUP KLASIK PRO
Balení:

Skladem

ROUNDUP KLASIK PRO

*****
398
Roundup Klasik Pro je totální herbicid (koncentrát) se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci plevele.

Charakteristika produktu

Roundup Klasik Pro je totální herbicid (koncentrát) se systémovým účinkem pro postřik na list, určený k likvidaci plevele. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, listy a oddenky a asimilačním prouděním je rozveden do celé rostliny. Touto translokací se docílí zničení i podzemních kořenových systému odolných vytrvalých plevelů. Není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Nejúčinnější jsou ošetření prováděná v době od nasazení poupat do odkvětu, kdy rostliny jsou v plném růstu. Příznaky působení jsou  postupné vadnutí, žloutnutí, zasychání až zhnědnutí zasažených rostlin během 10-14 dnů. Za chladného a suchého počasí se příznaky mohou projevit později. Účinek se zvětšujie vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Déšť do 6 hodin po ošetření účinek snižuje. Všechny kultivační práce se mohou provádět až v době, kdy se plně projevily příznaky účinku.

  • razantní desikant
  • přípravek s ověřenou účinností na všechny plevele a vynikajícím desikačním účinkem
  • specialista k desikaci plodin

Účinná látka

Glyphosate 360g/l  
 


 

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

Plodina Termín aplikace OL Dávka Postřiková kapalina Poznámka
Brambor PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Brambor PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Brambor POST plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem 30 1-2 l (33–50% roztok)   max. 1×
Cukrovka POST plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem 30 1-2 l (33–50% roztok)   max. 1×
Hrách POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Hrušeň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Hrušeň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Hrušeň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jabloň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jabloň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jabloň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Jahodník POST po sklizni, plevele přerostlé - aplikace knotovým rámem AT 1-2 l (33–50% roztok)   max. 1×
Ječmen jarní POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen jarní POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Ječmen ozimý POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Kukuřice PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Kukuřice POST aplikace dělená ve 2 dávkách - 1. BBCH 12–14, 2. BBCH 16–18 AT 6 l 200 l kukuřice tolerantní k účinné látce glyfosát mimo množitelské porosty, max. 6,0 l/ha za vegetaci,
Kukuřice PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Len POST před sklizní 8–10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 8 3-4 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa, plevele, nežádoucí dřeviny AT 3-7 l 200 l max. 1×
Lesní hospodářství POST hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti AT 5-15 %   max. 1×, nátěr, postřik; lesní hospodářství - prořezávky a probírky
Lesní porosty POST plevele, nežádoucí dřeviny, opakovat podle potřeby AT 3-7 l 200 l max. 10 l/ha
Lesní půda POST chemická příprava pro obnovu lesa, plevele, nežádoucí dřeviny AT 3-7 l 200 l max. 1×
Lesní školky POST buřeň AT 3-5 l 200 l max. 1×
Louky POST retardace, opakovat podle potřeby 21 0,5 l max. 100 l max. 10 l/ha
Louky POST obnova TTP, opakovat podle potřeby 21 3-6 l max. 200 l max. 10 l/ha
Meruňka POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Meruňka POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Meruňka POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST nežádoucí vegetace, opakovat podle potřeby AT 3-6 l max. 300 l max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, postřik plošný, opakovat podle potřeby AT 7-10 l 300–400 l max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy, postřik na jednotlivé rostliny AT 4 %   max. 1×
Orná půda POST po sklizni, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l max. 200 l max. 1×
Orná půda POST po sklizni, plevele jednoleté AT 2-3 l max. 200 l max. 1×
Oves jarní POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Oves jarní POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pastviny POST obnova TTP, opakovat podle potřeby 21 3-6 l max. 200 l max. 10 l/ha
Pastviny POST retardace, opakovat podle potřeby 21 0,5 l max. 100 l max. 10 l/ha
Peluška POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Polní plodiny PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Polní plodiny PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Proso POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Proso POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice jarní POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Pšenice ozimá POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Réva vinná POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá 14 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Réva vinná POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská 14 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Réva vinná POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč 14 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 14 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3-4 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 14 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3-4 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Sady POST likvidace pařezů, potlačení pařezové výmladnosti, nátěr, postřik AT 5 %   max. 1×, sady ovocné, aleje, jiné porosty
Slivoň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Slivoň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Slivoň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Sója PRS před setím, plevele jednoleté AT 2-3 l 100–150 l max. 1×
Sója PRS před setím, pýr plazivý, plevele vytrvalé AT 3-5 l 100–150 l max. 1×
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Tritikale ozimé POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Třešeň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Třešeň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Třešeň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Višeň POST opakovat podle potřeby, svlačec rolní, pampeliška lékařská, kopřiva dvoudomá AT 7,5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Višeň POST opakovat podle potřeby, turanka kanadská AT 2 l max. 200 l max. 10 l/ha
Višeň POST opakovat podle potřeby, pýr plazivý, pcháč, mléč AT 3-5 l max. 200 l max. 10 l/ha
Zavlažovací kanály POST plevele pobřežní, nežádoucí dřeviny, opakovat podle potřeby AT 5 l 200–300 l max. 10 l/ha
Železnice POST nežádoucí vegetace, opakovat podle potřeby AT 5-10 l max. 300 l max. 10 l/ha
Žito ozimé POST před sklizní 10 dní, pýr plazivý, plevele vytrvalé, usnadnění mechanizované sklizně 10 3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Žito ozimé POST před sklizní 10 dní, plevele jednoleté, usnadnění mechanizované sklizně 10 2-3 l max. 200 l max. 1×, mimo množitelské porosty
Příbuzné produkty
*****
LONTREL 300
Selektivní herbicid s vodou mísitelný kapalný koncentrát, k ničení plevele zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháčů v obilovinách bez podsevu, kukuřici, řepce olejné, cukrovce, krmné řepě, lnu, jahodách a k hubení turanu kanadského v sadech a dvouděložných plevelů včetně sedmikrásek v okrasných trávnících.
Balení:
COMMAND 36 CS
Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce ozimé a jarní, bramborách, hrachu a máku.
Balení:
Novinka
DUKE
Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě ozimém, tritikale ozimém, ječmeni jarním a travách na semeno.
Balení:
*****
ROUNDUP AKTIV
Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace
Balení:
BIZON
Širokospektrální podzimní herbicid do všech ozimých obilnin pro hubení chundelky metlice a širokého spektra dvouděložných plevelů.
Balení:
*****
Novinka
ROUNDUP MAX
Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných kulturách, k likvidaci nežádoucí vegetace
Balení:
*****
Novinka
ROUNDUP FLEX
Roundup Flex je postřikový neselektivní (totální) herbicidní přípravek ve formě kapalného rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinohradech a k likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách.Roundup Flex rychle proniká do listů rostlin a proto je odolný dešti 1 hodinu po použití, aplikovatelný na rosu, účinný i za nízkých teplot.
Balení:
WING P
Přípravek ve formě eemulgo. koncentrátu na preemergentné ošetření kukuřice a slunečnice proti dvouděložným plevelům a jednoletým travám.
Balení:
LEVNÉ POSTŘIKY | FIRMBOX, Brnianska 2343/153 | 911 05 Trenčín, Slovenská republika | e-mail: kontakt@levnepostriky.cz | tel.: +420 721 / 875 550
Tyto internetové stránky používají soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací zde.
Katalog chorob a škůdců
Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.