721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Přípravky proti létajícímu hmyzu » SBM Pěna proti vosám a na vosí hnízda
Novinka
SBM Pěna proti vosám a na vosí hnízdaSBM Pěna proti vosám a na vosí hnízda
*****

SBM Pěna proti vosám a na vosí hnízda

Pěna proti vosám, na vosí hnízda a proti sršním a jejich hnízdům.

z 303 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Pěna proti vosám, na vosí hnízda a proti sršním a jejich hnízdům.

 • Pěna je insekticidní aerosol se silným smrtícím účinkem na bázi pyretrinů rostlinného původu a piperonylbutoxidu.
 • Pyretriny rostlinného původu zaručují výrobku silný smrtící účinek (knock down) a piperonylbutoxid zvyšuje účinnost ošetření tak, že po několika sekundách vyvolá smrt všech os a sršňů, které se nacházejí v hnízdě.
 • Zvláštní pěnivá formulace je speciálně vyvinuta pro zahalení hnízda do husté pěny, přičemž se hmyz nedostane ven a zvýší se čas jeho kontaktu s insekticidem.
 • Díky této formulaci a speciálnímu výdejnímu ventilu, kterým lze dosáhnout proudu až 4 metry, lze bezpečně ošetřovat vosí a sršní hnízda, které se obvykle nacházejí na těžko přístupných místech (podkroví, parapety, dutiny zdí, skříňky se žaluziemi a další domácí a veřejné prostory)
 • Pěnová bariéra chrání před útoky vos a sršňů při aplikaci
 • Pěna proniká do struktury hnízda
 • Okamžitý a dlouhotrvající účinek a efekt
 • Dosah až 4 metry

Účinná látka

Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt z otevřených a dospělých květů, Tanacetum cinerariifolium získaný pomocí superkritického oxidu uhličitého 0,15g (odpovídající extraktu z pyrethra 50%: 0,30g)

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • H222 Mimořádně hořlavý aerosol.
 • H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovejte mimo dosah dětí.
 • P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
 • P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ji, a to ani po spotřebování obsahu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P391 Sesbírejte uniklý produkt.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.
 • P501 Odstraňte obsah/obal pro skládku nebezpečného odpadu nebo předejte k likvidaci subjektu, který má oprávnění ke sběru, recyklaci a zneškodňování prázdných obalů, v souladu s platným zákonem o odpadech.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti