721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Přípravky proti létajícímu hmyzu » SBM Pěna proti vosám a na vosí hnízda
Novinka
SBM Pěna proti vosám a na vosí hnízdaSBM Pěna proti vosám a na vosí hnízda
*****

SBM Pěna proti vosám a na vosí hnízda

Pěna proti vosám, na vosí hnízda a proti sršním a jejich hnízdům.

od 295 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Pěna proti vosám, na vosí hnízda a proti sršním a jejich hnízdům.

 • Pěna je insekticidní aerosol se silným smrtícím účinkem na bázi pyretrinů rostlinného původu a piperonylbutoxidu.
 • Pyretriny rostlinného původu zaručují výrobku silný smrtící účinek (knock down) a piperonylbutoxid zvyšuje účinnost ošetření tak, že po několika sekundách vyvolá smrt všech os a sršňů, které se nacházejí v hnízdě.
 • Zvláštní pěnivá formulace je speciálně vyvinuta pro zahalení hnízda do husté pěny, přičemž se hmyz nedostane ven a zvýší se čas jeho kontaktu s insekticidem.
 • Díky této formulaci a speciálnímu výdejnímu ventilu, kterým lze dosáhnout proudu až 4 metry, lze bezpečně ošetřovat vosí a sršní hnízda, které se obvykle nacházejí na těžko přístupných místech (podkroví, parapety, dutiny zdí, skříňky se žaluziemi a další domácí a veřejné prostory)
 • Pěnová bariéra chrání před útoky vos a sršňů při aplikaci
 • Pěna proniká do struktury hnízda
 • Okamžitý a dlouhotrvající účinek a efekt
 • Dosah až 4 metry

Účinná látka

Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt z otevřených a dospělých květů, Tanacetum cinerariifolium získaný pomocí superkritického oxidu uhličitého 0,15g (odpovídající extraktu z pyrethra 50%: 0,30g)

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • H222 Mimořádně hořlavý aerosol.
 • H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovejte mimo dosah dětí.
 • P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
 • P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
 • P251 Nepropichujte nebo nespalujte ji, a to ani po spotřebování obsahu.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P391 Sesbírejte uniklý produkt.
 • P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.
 • P501 Odstraňte obsah/obal pro skládku nebezpečného odpadu nebo předejte k likvidaci subjektu, který má oprávnění ke sběru, recyklaci a zneškodňování prázdných obalů, v souladu s platným zákonem o odpadech.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Skladem > 20 ks
*****
Novinka
WASPINATOR odpuzovač vos
203 Kč
 ks 
+
-
Waspinator odpuzovač vos využívá územní instinkt vos. Na základě toho, si vosy letící k Waspinator myslí, že se jedná o nepřátelské hnízdo a proto se od něj drží co nejdál.
Skladem > 20 ks
*****
Biostop past na vosy, mouchy a létající hmyz
177 Kč
 ks 
+
-
Díky své vynikající atraktivitě a obsahu sexferomonu dokáže účinně přilákat a odchytit vosy resp. mouchy.
Skladem dle varianty
*****
EFFECT PROTI VOSÁM A SRŠŇŮM aerosol
159 Kč
 ks 
+
-
Insekticid ve formě aerosolu, vzhledem k tomu, že aerosol aplikuje aktivní látku až do vzdálenosti 4-6m, je možné hnízdo postříkat z větší vzdálenosti
Skladem > 5 ks
*****
BROS LAPAČ VOS A MUCH s přípravkem
153 Kč
 ks 
+
-
Slouží k chytání vos v místnosti. Lapače zavěste v určité vzdálenosti od místa relaxace, terasy, otevřeného okna tak, aby hmyz prolétal kolem, než dorazí k místu, které chcete chrán
Náš eshop používá soubory cookie. Některé soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webu. Další soubory cookie používáme pro analýzy. Ty můžete případně odmítnout.