721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
Vitální broskevVitální broskev
*****

Vitální broskev

Souprava pro dvojí ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.

z 103 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

 • Vitální broskev je souprava pro dvojí ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.
 • Obsahuje fungicid Champion 50 WG, kontaktní fungicidní a bakteriální přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám a k ochraně květů meruněk proti mrazu.
 • Ochranná lhůta 3 - 21 dní

Účinná látka

Hydroxid měďnatý 77 %

Doporučený způsob použití proti kadeřavosti listů broskvoní

První ošetření při nalévání pupenů v dávce 20g/5 - 10 litrů vody. Ošetření provádět maximálně 2x do roka.

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Padlí révy
 • Plíseň šedá
 • Strupovitost
 • Moniliová spála
 • Padlí jabloně
 • Hnědnutí listů meruňky
 • Padlí okurky
 • Sazovitost
 • Ochrana listů meruňky proti mrazu

Bezpečnostní upozornění

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H302) Zdraví škodlivý při požití
 • (H315) Dráždí kůži.
 • (H318) Způsobuje vážné poškození očí.
 • (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
 • (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • (P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
 • (P301+P312) Při požití nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • (P391) Uniklý přípravek seberte.
 • (P501) Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti