721 / 875 550 721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Levné spreje - internetový obchod
0
Košík
Košík
0 Kč

Menu
BellisBellis
*****

Bellis

Postřikový fungicidní přípravek určený proti padlí, strupovitosti a skladovým chorobám jádrovin.

z 34 Kč
 ks

Skladem dle varianty

Charakteristika produktu

Postřikový dvousložkový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě vodorozpustných granulí určený k ochraně jádrovin proti skladovým houbovým chorobám, padlí jabloňovému a strupovitosti jádrovin.

Účinná látka

Boscalid 252 g / kg (25,2% hm), pyraklostrobin 128 g / kg (12,8% hm)

Způsob účinku

 • Bellis má systémový účinek.
 • Do rostliny proniká listy a účinná látka je pak rozváděna v rostlině akropetálně pletivy rostlin.
 • Bellis zabraňuje klíčení spór, prodlužování a růstu mycelia a sporulace.
 • Způsob biochemického účinku spočívá v inhibici mitochondriální respirace blokováním přenosu elektronů, tím dochází k redukci tvorby ATP.
 • Snížení množství stavebních látek pro aminokyseliny a cukry s redukcí množství energie významně zasahuje do růstových a životních pochodů buňky.
 • Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidy. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu, jako strobilurinů.
 • Účinná látka pyraclostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulace a klíčení spór.
 • Obě látky působí systémově, vykazují preventivní a kurativní účinek, a tím chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

    
Pokyny pro aplikaci
Ve všech indikacích a kulturách ošetřujte prostředkem BELLIS preventivně.

Jádroviny:
Aplikační množství je dimenzováno na ovocný sad, který má plochu listové stěny na 1 m výšky koruny a hektar 5000 m2.

 • Proti padlí jabloňovému aplikujte při hrozící infekci, resp. podle signalizace (od stadia zelených špiček listů vyrůstajících asi 10mm na šupiny puků, oddělených prvních listů - stadium Myss ouško až po stádium pokročilé zralosti, nárůstu intenzity odrůdově specifického zabarvení plodů).
 • Jsou likvidovány sekundární infekce v aplikačním roce.
 • Ošetření v závěrečné fázi tvorby výhonů chrání terminální pupeny před napadením padlím a přispívá tak ke snížení primárního napadení v dalším roce.
 • Dávka vody: 5 l / m výšky stromu.
 • Max. 4 aplikace v rozmezí 8-14 dní.
   
 • Proti strupovitosti jádrovin aplikujte při hrozící infekci, resp. podle signalizace (od stadia zelených špiček listů vyrůstajících asi 10mm na šupiny puků, oddělených prvních listů - stadium Myss ouško až po stádium pokročilé zralosti, nárůstu intenzity odrůdově specifického zabarvení plodů). .
 • Nejlepšího účinku dosáhnete při ošetření bezprostředně před vznikem infekce.
 • Dávka vody: 5 l / m výšky stromu.
 • Max. 4 aplikace v rozmezí 8-14 dní
   
 • Proti skladovým houbovým chorobám ošetřujte před sklizní (od stadia dosažení asi 70% konečné velikosti plodu až po stádium pokročilé zralosti, nárůstu intenzity odrůdově specifického zabarvení plodů). .
 • První ošetření probíhá nejdříve 6 týdnů před sklizní.
 • Poslední ošetření může být převedeny do 7 dní před sklizní.
 • Dávka vody 5 l / m výšky stromu.
 • Max. 2 aplikace v rozmezí 8-14 dní, v rámci této indikace (max. 4 aplikace na plodinu za rok).


Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • Jádroviny / Škodlivý činitel: Padlí jabloňová / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 2,6 g / Čekací lhůta ve dnech: 7 dní / Povolené kombinace a poznámky: dávka na 1 metr výšky koruny stromu
 • Jádroviny / Škodlivý činitel: Strupovitost jádrovin / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 2,6 g / Čekací lhůta ve dnech: 7 dní / Povolené kombinace a poznámky: dávka na 1 metr výšky koruny stromu
 • Jádroviny / Škodlivý činitel: skladové onemocnění / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 2,6 g / Čekací lhůta ve dnech: 7 dní / Povolené kombinace a poznámky: dávka na 1 metr výšky koruny stromu
 • Dula / Škodlivý činitel: Padlí jabloňová / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 2,6 g / Čekací lhůta ve dnech: 7 dní / Povolené kombinace a poznámky: dávka na 1 metr výšky koruny stromu
 • Dula / Škodlivý činitel: Strupovitost jádrovin / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 2,6 g / Čekací lhůta ve dnech: 7 dní / Povolené kombinace a poznámky: dávka na 1 metr výšky koruny stromu
 • Dula / Škodlivý činitel: skladové onemocnění / Koncentrace v%: / Dávka do 10l vody na 100m2: 2,6 g / Čekací lhůta ve dnech: 7 dní / Povolené kombinace a poznámky: dávka na 1 metr výšky koruny stromu

Bezpečnostní upozornění

 

Signální slovo

 • Nebezpečí

Výstražná upozornění (H věty)

 • (H302) zdraví škodlivý při požití.
 • (H319) způsobuje vážné podráždění očí.
 • (H410) vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
   

Bezpečnostní doporučení (P věty)

 • (P280) používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
 • (P301)+(P312) při požití: necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • (P305)+(P351)+(P338) při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou.vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. pokračujte ve vyplachování.
 • (P273) zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • (P391) uniklý produkt seberte.
 • (P501) odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě.
 • (EUH401) dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty

Používáme soubory cookie

Náš e-shop používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Kromě toho používáme soubory cookie také pro anonymní analytické účely, které nám pomáhají lépe porozumět vašim preferencím a zlepšovat naše služby. Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Vaše rozhodnutí nebude mít vliv na základní fungování e-shopu.

Zobrazit podrobnosti