721 / 875 550 | PO - PÁ 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0 Kč

Menu
Roundup rapidRoundup rapid
Roundup rapid

Roundup rapid

Postřikový herbicidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu ředitelného vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, vinicích, okrasných kulturách a na likvidaci nežádoucí vegetace na ostatních plochách, jakož i v lesním hospodářství.

6 634 Kč
 ks

Nedostupný

Charakteristika produktu

Roundup Rapid je neselektivní systematický herbicid nové generace vybavený TranSorbTM technologií, která zdokonaluje jeho vlastnosti.Vďaka TranSorb ™ technologii rozpouští Roundup Rapid voskovou vrstvu na povrchu listů av intervalu 10 až 40 minut proniká dovnitř bez porušení buňky kutikuly. V listech neproniká do buněk palisádový parenchymu, ale postupuje mezibuněčnými prostorami rovnou do cévního systému (xylenu a Floe) ošetřené rostliny. Takto pronikne do kořenů ošetřené rostliny mnohem rychleji daleko více přípravku.

Výhody přípravku Roundup Rapid oproti běžným glyfosátu:

 • Účinkuje za extrémně chladného počasí a za rosy, proto jej lze aplikovat i při méně ideálních podmínkách brzy ráno nebo později do noci při výskytu rosy a také při velmi chladném počasí na konci vegetace.
 • Účinkuje i při vysokých teplotách do 30 ° a při vlhkosti vzduchu nad 50%.
 • Je odolný k dešti 1 hodinu po aplikaci, proto vylučuje nutnost opakovat aplikaci po náhlé přeháňce.
 • Proniká rychleji do kořenů rostlin a kultivace tak může následovat již 3 dny po aplikaci na vytrvalé plevele.
 • Vykazuje ekotoxikologické vlastnosti srovnatelné s přípravkem Roundup Biaktiv a je proto použitelný v podmínkách náročných na neškodnost přípravku (použití před sklizní plodin, v lesním hospodářství, v komunální sféře, v zahradách a pod.)

Účinná látka

450 g.l -1 glyphosate, tj. 551 gl-1 draselná sůl glyfosátu (N-fosfonomethyl-glycinu)

Rozsah použití a dávkování přípravku v zahradnictví

 • obiloviny / pýr a jiné vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 2,5 l / Čekací lhůta ve dnech: 14 / Poznámka: 1) předsklizňové aplikace
 • kukuřice, brambor, sója / pýr, vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 1,5 - 2 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 2)
 • kukuřice / jednoleté a vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 2,4 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 17) pouze hybridy tolerantní k účinné látce glyphosate
 • řepa cukrová, řepa krmná, brambora / přerostlé plevele / Dávka na 1 ha: 1,5 l (33-50%) / Čekací lhůta ve dnech: 30 / Poznámka: 3) knotového rám
 • řepka ozimá, hrách, sója, peluška, slunečnice / přerostlé plevele / Dávka na 1 ha: 2,5-3,5 l / Čekací lhůta ve dnech: 14 / Poznámka: 4), 5) usnadnění sběru, pouze pozemní postřik
 • len / pýr a jiné vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 3,5 l / Čekací lhůta ve dnech: 10 / Poznámka: 6) předsklizňové aplikace
 • jádroviny, peckoviny, réva / Turanec kanadský / Dávka na 1 ha: 1,5-2 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 7)
 • jádroviny, peckoviny, réva / pýr a jiné vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 2,5 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 7)
 • jádroviny, peckoviny, réva / svlačec / Dávka na 1 ha: 5 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 7)
 • jahoda / přerostlé plevele / Dávka na 1 ha: 1,5 l (33-50%) / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 8) knotového rám
 • orná půda, strniště / pýr a jiné vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 2,5 l + (5 kg) / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: TM síran amonný
 • zavlažovací a odvodňovací kanály / nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele / Dávka na 1 ha: 4 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 10)
 • železnice / nežádoucí vegetace / Dávka na 1 ha: 4-8 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 11)
 • celoplošné ošetření kultur smrku, borovice, jedle / jednoleté a vytrvalé plevele / Dávka na 1 ha: 2,5-3,5 l / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 12) před pučením dřevin, po vyzrání letorostů
 • lesní školky / plevele, nežádoucí dřeviny a keře / Dávka na 1 ha: 2,5-3,5 l (0,5- 1%) / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 13) postřik
 • lesní kultury / plevele, nežádoucí dřeviny a keře / Dávka na 1 ha: 2,5-4 l (1,5- 2,5%) / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 15) postřik
 • lesní kultury / pařezové a kořenové výmladky / Dávka na 1 ha: 5-10% / Čekací lhůta ve dnech: AT / Poznámka: 16) nátěr řezných ploch, injektování do kmene

Pokyny pro aplikaci

 • 1) max. 200 l vody, předsklizňové aplikace, polehnutí porosty na usnadnění sklizně. Aplikujte asi 10- 14 dní před sklizní - vosková zralost, vlhkost zrna při aplikaci má být max. 30%.
 • 2) před setím, výsadbou nebo vzejitím plodiny. Připravovat půdu a sít možná už o 3 dny po aplikaci, i když plevele budou ještě zelené. Diskovými bezorbovými secími stroji lze sít už 24 hod po aplikaci.
 • 3) aplikujte knotovým rámem proti přerostlým plevelům, použijte dávku 1-1,5 l.ha-1 v koncentraci 33-50%.
 • 4) řepka ozimá: max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 10-14 dní před sklizní, kdy je nejméně 60% semen v šešulích středního plodného podlaží hnědých.
 • 5) hrách peluška, sója, slunečnice: max. 150-200 litrů vody na ha, aplikujte 10-14 dní před sklizní, vlhkost zrna má být max. 30%.
 • 6) max. v 200 litrech vody, 8-10 dní před sklizní
 • 7) max. 200 litrů vody / ha, cílené plevele musí být v plném růstu, nejméně 20 cm vysoké, víceleté hluboko kořenící plevele nesmí být zakryty jinými plevely.
 • 8) jahody se ošetřují až po sklizni.
 • 9) postemergentně po sklizni v max. 200 l vody, pýr musí mít vyvinuté nejméně 3-4 listy (15-25 cm).
 • 10) maximálně 200-300 l vody.
 • 11) max. 300-400 litrů vody na ha. Při aplikaci je třeba zajistit zvlhčení celé rostliny. Aplikujte od počátku tvorby květních pupenů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen. Ošetřovat lze během celého vegetačního období, nejlépe však od poloviny května do poloviny června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat. Nepoužívejte blíže než 25 m od vodních toků a na nádražích / zastávkách.
 • 12) aplikujte na jaře před pučením po vyzrání (zdřevnatělých) letorostů (v měsících augustseptember) v kulturách smrku, borovice, jedle
 • 13) v lesních školkách - manipulační plochy a komposty ošetřujte, když je plevel dobře vyvinutá před nebo v době jejího kvetení - zádové postřikovače 1,5-2,5% roztok nebo traktorové postřikovače 2,5-4 l.ha-1 v 200 l vody. Na produkčních plochách po vyzvednutí sazenic, před letním škôlkovaním, na zaplevelení úhoř před setím, zádové postřikovače 0,5-1% roztok, traktorové postřikovače 2,5-3,5 l.ha-1 v 200 l vody. Cestičky mezi záhony ošetřujte jen s použitím krytu, orientačního postřik.
 • 14) knotovým rámem - nátěr listové plochy plevelů.
 • 15) v lesních kulturách - příprava půdy pro zalesnění na hustě zatravněných nebo zaplevelených plochách, zádové postřikovače s 1,5-2,5% roztokem. Při přípravě půdy na přirozené zmlazení (nasemenenie) použijte zádové postřikovače s 1,5-2,5% roztokem. K hubení nežádoucích listnáčů - na jednotlivé listnáče, případně pásové nárůsty do výšky 2 m, na souvislé nárůsty do výšky 1 m aplikujte zádovým postřikovačem dávku podle vyspělosti nárůstu a dřeviny. Na ničení vyvinutých výmladky na pařezech nástřikem na listovou plochu použijte 1,5-2,5% roztok. Doporučujeme přidat značkovací barvivo. Na potlačení růstu predrastkov použijte do záseků (v jedné rovině na každých 10 cm obvodu kmene asi v 1 m výšce jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku. Na potlačení růstu nežádoucích listnáčů v přejímce - do záseků (v jedné rovině na každých 10 cm obvodu kmene asi v 1 m výšce jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku. 16) na potlačení výmladnosti pařezů aplikujte na čerstvé pařezy (do 8 hod. Po těžbě), kromě doby silného miazgotoku na jaře, nátěrem nebo nástřikem, použijte 5% roztok, u odolných dřevin koncentraci přiměřeně zvyšte.
 • 17) přípravek aplikujte v případě potřeby opakovaně: poprvé ve fázi 2-4 listů kukuřice, podruhé ve fázi 6-8 listů kukuřice, maximální dávka přípravku za celé aplikační období je 4,8 l.ha-1, aplikujte na vzešlé plevele do maximální výšky 10 cm, max. v 200 l.ha-1 vody. Nepřekračujte maximální vývojovou fázi kukuřice pro druhou aplikaci!

 

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly. Přípravek v 20 L balení je určen pro profesionální uživatele. Podle novely zákona SRS 199/2012 sb. je přípravek v 20 L balení určen pouze pro profesionální uživatele, k nákupu je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti ! Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.

Příbuzné produkty
Skladom u dodávateľa
Galera podzim
19 769 Kč
 ks 
Širokospektrální herbicid do řepky na vzešlé plevele a pcháč.
Skladom
*****
Novinka
Buzzin
40 Kč
 ks 
Přípravek proti plevelům v bramborách, použití i při vzešlých bramborách.
Skladom
*****
Mechožrout
91 Kč
 ks 
Postřikový přípravek pro likvidaci mechu ze střech, skleníků, verand, podezdívek, chodníků, náhrobních desek, tenisových kurtů a pod.
Skladom
*****
Keeper liquid
101 Kč
 ks 
Selektivní postřikový herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení plevelů v porostech bramboru, mrkve a rajčete.
Skladom
*****
Garlon new
511 Kč
 ks 
Je systémový arborocid a herbicid (koncentrát) k postřiku nežádoucích dřevin, pařezů, buřeně a plevelů v lesním hospodářství, k likvidaci pařezové výmladnosti a pařezů dřevin v
Skladom
*****
Lonstar
165 Kč
 ks 
Listově působící herbicid k hubení proti běžným ale také velmi odolným plevelům v trávníku.
Skladom u dodávateľa
Zeagran 340 se
2 915 Kč
 ks 
Postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze určený k hubení laskavce a dvouděložných plevelů v kukuřici.
Skladom
Novinka
Roundup Fast rozprašovač
204 Kč
 ks 
Přípravek ve spreji k hubení vytrvalých a jednoletých plevelů i mechů již po 3 hodinách v chodnících, záhoncích či skalkách.
Tento eshop používá ke zkvalitnění služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto eshopu s tím souhlasíte.